Aktivisti MANS-a tužili državu zbog nezakonitog hapšenja

0

Šestoro aktivista MANS-a koji su bili nezakonito uhapšeni i lišeni slobode, podnijeli su Osnovnom sudu u Podgorici tužbu protiv države radi naknade nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti. Aktivisti MANSa su krajem juna ove godine bili privedeni i zadržani u policiji u trajanju od skoro 6 časova, samo zbog toga što su se javno pobunili protiv povećanja PDV-a kojim se troškovi korupcije opet prebacuju na teret građana.

U tužbi se ukazuje na brutalno kršenje osnovnih ljudskih prava iza koga stoje rukovodioci MUP-a i Uprave policije, koji su dali podršku i podstrek da se tako nastavi i ubuduće. Policija ne samo da nije odmah sopštila uhapšenima razlog hapšenja i osnov lišenja slobode, već to nije učinila ni više od mjesec dana od kada se javno i u prisustvu medija odlučila na takav čin. Štaviše, jedini zvaničan stav policije bio je i ostao stav njenog direktora, koga je podržao i ministar unutrašnjih poslova, da je hapšenje bilo zakonito i sa razlogom, čak i nakon što je unutrašnja kontrola MUP-a utvrdila prekoračenje ovlašćenja.

Sudu su predloženi dokazi iz kojih se potvrđuje da je policija prekršila više osnovnih ljudskih prava propisanih Ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i to: pravo na pravni lijek protiv odluke o proizvoljnom lišenju slobode, pravo na slobodu i sigurnost, pravo na odbranu, pravo na promptno obavještenje o razlozima hapšenja, pravo na obavještenje o prirodima i razlozima optužbe, pravo na nezavisan sud, pravo na pretpostavku nevinosti, pravo na slobodu izražavanja i pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja.

Osim toga, policija je postupila i suprotno odredbi člana 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koja zabranjuje nečovječno postupanje i kažnjavanje i koja obavezuje državu na sprovođenje djelotvorne istrage kojom treba da se identifikuju i kazne odgovorni.

U sva navedena ljudska prava aktivista MANS-a policija se proizvoljno i bez osnova miješala, ne dajući bilo kakvo objašnjenje i ne navodeći bilo kakav legitimni cilj kojim bi bar pokušala opravdati represivne mjere koje je preduzela.

U tužbi je takođe ukazano na relevantne i obavezujuće stavove iz konkretnih presuda Evropskog suda za ljudska prava, a koje očekujemo da primijeni sud koji bude odlučivao o tužbi. Sve drugo bilo bi nastavak prakse odobravanja i podstrekavanja na progon onih koji se bore protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Sa ovom tužbom MANS pokušava još jednom da ukaže na odgovornost najviših funkcionera MUP-a i policije koji se skrivaju iza policajca koji je izvršavao njihova naređenja, dok su oni šitili one koji godinama pljačkaju državu i one koji im čuvaju stražu. Zato direktor policije i saopštava paušalno da je razlog hapšenja postojao i poručuje da će hapsiti opet kada se neko pobuni zbog slične stvari. Zato ni on, ni ministar ne znaju pod koji zakonski osnov bi takvo hapšenje mogli da podvedu i zato je očigledno da je takvo postupanje policije kršenje osnovnih ljudskih prava.

Podsjećam da će sudije za prekršaje koje imenuje i razrješava Vlada i koji zbog toga ne daju ni minimum garancija da se radi o nezavisnom sudu, protiv aktivista MANS-a voditi čak 16 prekršajnih postupaka zato što su se usudili da se javno usprotive povećanju PDV-a, dok još uvijek niko nije pozvan na odgovornost zbog štete pričinjene budžetu u iznosima od više stotina eura.

MANS će obavještavati javnost o postupanju suda po podnešenoj tužbi, kao i o postupanju vladinih sudija za prekršaje u prekršajnim postupcima kojima se MANS i svi slobodni građani pokušavaju odvratiti od protesta protiv korupcije izvršne vlasti.

Punomoćnik NVO MANS
Veselin Radulović, advokat

Komentari su isključeni.