Analiza režima naplate za pristup informacijama u Crnoj Gori

0

U crnogorskom Zakonu o slobodnom pristupu informacijama jasno se navodi u članu 2 da se “on ostvaruje na nivou standarda koji su sadržani u potvrđenim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i slobodama i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava.”

Ova analiza o načinu naplate kopije informacije, sprovedena od strane Access Info Europe, koja se daje kao odgovor na zahtjeve koji se odnose na slobodu informacija, pokazuje da iako su u velikoj mjeri u skladu sa međunarodnim standardima, stvarni troškovi su visoki, pogotovo uzimajući u obzir stanje crnogorske ekonomije i nivo kupovne moći prosječnog građanina Crne Gore. Stoga, predložene tarife treba da budu preispitane i smanjene da bi bile u skladu sa stvarnim troškovima pravljenja kopije. Kad god je moguće, dokumenta bi trebalo izdavati u elektronskoj formi ili skenirati i slati elektronskim putem, u kom slučaju bi pristup trebalo da bude besplatan.

Nadalje, propis o troškovima postupka ne uzima u obzir da troškovi naplate često mogu biti veći od novca koji se dobije kao nadoknada. Stoga, mnogi režimi pristupa informacijama ne vrše naplatu za mali broj fotokopija ili skeniranih dokumenata.

Određenim režimima pristupa informacijama propisuje se da prve strane budu besplatne. Ovo bi trebalo da bude uvedeno u propis Crne Gore.

S tim u vezi je i to da je previše informacija u Crnoj Gori još uvijek u štampanom obliku odnosno štampanim dokumentima koji moraju biti skenirani da bi bili dostavljeni u elektronskom obliku. Ovo je u raskoraku sa savremenom administrativnom praksom i svakako u raskoraku sa obavezama Crne Gore prema Partnerstvu za otvorenu upravu.

Zbog toga, fokus treba da bude na tome da se osigura da dokumenta koja su predmet zahtjeva budu dostupna u elektronskom obliku bez nadoknade.

Analizu možete preuzeti OVDJE

Komentari su isključeni.