Štetan posao na „Grahovu“ razotkriven nakon prijave građana

0

MANS pozdravlja najnoviju akciju Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju u slučaju „Grahovo“ koja pokazuje da ova institucija može, onda kada postoji politička volja, da u veoma kratkom roku efikasno procesuira dokaze i sprovede efikasnu istragu.

grahovo

Krivičnu prijavu za slučaj „Grahovo“ MANS je Specijalnom tužilaštvu podnio 30. jula 2015. godine i to protiv Milivoja Živkovića, bivšeg dirketora Zemljoradničke zadruge „Grahovo“ i Zdravka Boškovića, izvršnog direktora firme „Grahovo Medical Centar“ iz Herceg Novog (krivična prijava protiv Zdravka Boškovića).

Oba lica se u krivičnoj prijavi terete da su kao odgovorna lica zloupotrijebila položaj u privrednom poslovanju zaključenjem štetnog ugovora na osnovu kojeg su zemljoradnička zadruga i njena ogromna imovina prodata kompaniji „Grahovo Medical Centar“ ispod tržišne vrijednosti.

MANS je tom prilikom tužilaštvu dostavio obimnu dokumentaciju koja je pored spornog ugovora koji je zaključen sadržao i dokumentaciju o vlasništvu nad kompanijom „Grahovo Medical Centar“, ali i podatke iz nikšićkog katastra na osnovu kojeg je MANS-ova krivična prijava proširena i na lica iz te institucije kao pomagača u ovom štetnom poslu.

Do prvih sazananja o ovom poslu došli smo nakon prijave građana putem SOS linije za prijavu korupcije, kada je MANS otpočeo sa prikupljanjem dokumentacije koja je i potvrdila prijavu da se radi o mogućem slučaju korupcije. Samo ovaj slučaj dovoljno govori o tome kolika je zapravo moć građana u borbi protiv korupcije i koliko je važno korupciju prepoznati i prijaviti. MANS godišnje dobija i preko 500 prijava građana na moguću korupciju, ali nažalost samo mali broj krivičnih prijava koje podnesemo tužilaštvu bude procesuirano u razumnom roku.

MANS očekuje da će i samo tužilaštvo prepoznati koliko su bitne prijave koje dolaze od građana, te da će u narednom periodu raditi na uspostavljanju još bliže saradnje sa njima.

Takođe očekujemo da će Specijalni tužilac i u drugim krivičnim prijavama koje je podnio MANS pokazati efikasnost i nepristrasnost tužilačke organizacije, čak i slučajevima koji uključuju sam vrh crnogorske političke elite i sa njima povezanog kriminalnog podzemlja.

Dejan Milovac
Direktor Istraživačkog centra MANS-a

Komentari su isključeni.