ASK promijenio direktora, praksa ostala ista

0

Agencija za sprječavanje korupcije (AKS) još uvijek nije odgovorila niti na jednu od prijava koje je MANS podnio od početka predizborne kampanje, a koje su se odnosile na potrošnju budžetskih sredstava i političko oglašavanje u medijima.

MANS je do sada podnio 85 prijava protiv državnih institucija koje su prekršile zakonsku obavezu objavljivanja analitičkih kartica o svojoj potrošnji tokom predizborne kampanje, ali i u slučaju nekoliko medija koje nisu na vrijeme dostavile cjenovnike za objavu oglasa sa političkim sadržajem. Za preko 60 tih prijava je već istekao zakonski rok u kome je ASK trebao da donese konačnu odluku, što se još uvijek nije desilo.

Među institucijama koje nisu na vrijeme objavile kompletne podatke o svojoj potrošnji se nalaze Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo prosvjete, te Poreska uprava, Uprava za šume, Uprava za imovinu i druge institucije.

Objava analitičkih kartica o potrošnji državnog novca je uvedena kao posebena zakonska obaveza za obezbjeđivanje pune javnosti tokom predizbornog perioda zbog nebrojeno mnogo slučajeva zloupotrebe državnih fondova u političke svrhe. Upravo zbog toga, sakrivanje tih informacija, te nepostupanje AKS-a po ovim prijavama kreira ogroman prostor za sumnju u predizborne zloupotrebe državnog novca.

Slična situacija je i sa prijavama koje je MANS podnio zbog medija koji su zakasnili sa predajom cjenovnika, gdje već imamo situaciju da takvi mediji, suprotno zakonu a zahvaljujući intertnosti ASK-a, već reklamiraju pojedine političke partije. Svi zakonski rokovi za postupanje i po tim prijavama su istekli, ali ASK još uvijek nema konačnu odluku. Takođe, iako je Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i više nego jasan, ASK još uvijek sa svoje Internet prezentacije nije uklonio sporne cjenovnike.

Ovakvo ponašanje ASK-a tri sedmice uoči izbora u potpunosti obesmišljava građansku kontrolu zakonitosti izbornog procesa i predstavlja nastavak prakse koju smo mogli da vidimo dok je ovom institucijom upravljao Sreten Radonjić.

MANS još jednom apeluje na AKS da poštuje zakon i bez odlaganja donese odluke po prijavama protiv državnih institucija koje kriju podatke o potrošnji državnog novca u predizbornom periodu.

MANS

Komentari su isključeni.