Bankwatch – Represija protiv civilnog društva je u porastu, kako pokazuje posljednji alarmantni slučaj iz Crne Gore

0

MANS je već godinama jedna od najaktivnijih i neustrašivih nevladinih organizacija u Crnoj Gori, otkrivajućo brojne slučajeve korupcije koja je obuhvatila zemlju i sprečava napredak u kvalitetu života svojih građana.

MANS je duže vrijeme bio predmet reakcija vlasti zbog svojih aktivnosti, ali posljednji napadi od strane “novine” Informer, za koju mnogi smatraju da je bliska crnogorskim vlastima, prenijeli su kompletnu priču na teritoriju “odvratnog i apsurdnog”.

Po drugi put ove godine, krajem oktobra ova “novina” je objavila uvredljive fotografije seksualne prirode na svojoj naslovnici i sugerisala da one prikazuju izvršnu direktorku MANS-a, Vanju Ćalović. Prva prljava kampanja je lansirana u junu nakon što je MANS otkrio brojne nepravilnosti, moguće slučajeve korupcije i kupovine glasova tokom lokalnih izbora koji su bili održani u nekoliko opština te godine. Ta kampanja je bio namjerni pokušaj da se kompromituje njen lični i profesionalni integritet.

Ponovna prljava kampanja protiv Ćalović nije prijetnja za MANS, već i ostalim aktivistima civilnog društva i pojednicnima koji se usuđuju da otkrivaju korupciju i organizovani kriminal. Ovaj slučaj je utoliko više alarmantan jer se dešava u zemlji koja je kandidat za ulazak u Evropsku uniju, ali nažalost nije i jedini slučaj na šta je naša organizacija nedavno ukazala. Od Mađarske do Rusije, od Egipta do Azerbejdžana, civilno društvo se nalazi pod pojačanim pritiskom.

Kapacitet vlasti da na to odgovori na adekvartan način varira: represiju često jasno sprovodi vlada. U slučaju “Informera” gdje je kampanja protiv Vanje Ćalović makar formalno pokrenuta od strane medija, vlada mora  hitno djelovati kako bi obezbijedila slobodu govora i poštovanje ljudskih prava aktivista civilnog društva. Crnogorksa Vlada je dužna da obezbijedi puno poštovanje individualnih ljudskih prava garantovanih međunarodinim konvencijama i Ustavom Crne Gore, uključujući i slučajeve pojedinaca koji kritikuju koruptivno ponašanje vlade.

Takođe očekujemo da će nova Evropska komisija i novi Komesar Hahn jasno osuditi ovakvu praksu, a da če Evropska unija svoje riječi potvrditi akcijom

Reagovanje organizacije Bankwatch >>>

Komentari su isključeni.