Izvještaj o radu Antikorupcijskog Odbora Skupštine Crne Gore

0

Nakon višegodišnje javne kampanje MANS-a, kao i zahtjeva međunarodne zajednice i opozicionih partija, Skupština Crne Gore je 8. maja 2012. godine izmijenila svoj Poslovnik i po prvi put uspostavila Odbor za antikorupciju kao jedno od stalnih radnih tijela Parlamenta. Na taj način su se stekli uslovi da se Skupština po prvi put formalno uključi u nadzor nad procesom borbe protiv korupcije, što je ključni prioritet države u procesu evropskih integracija.

Prva, konstitutivna sjednica ovog odbora, održana je u decembru 2012.godine, nakon parlamentarnih izbora, kada je ovo radno tijelo formalno počelo svoj rad. Odbor broji 13 članova, od čega osam mjesta pripada partijama na vlasti, a pet predstavnicima opozicije.

MANS je sproveo monitoring rada ovog Odbora direktnim praćenjem njegovih sjednica dok su ostale informacije prikupljanje sa portala Skupštine ili korišćenjem Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

U prvom dijelu ovog izvještaja date su informacije o radu Odbora u posmatranom periodu i aktivnostima poslanika koji su njegovi članovi, dok su u drugom dijelu podaci o planu rada koji je Odbor usvojio i aktivnostima koje je preduzeo kao bi se taj plan rada ispunio.Treće poglavlje se odnosi na kontrolne mehanizme koje je Odbor koristio u posmatranom periodu, a poslednje poglavlje sadrži preporuke za unapređenje rada Odbora.

Kompletan izvještaj možete preuzeti OVDJE

Komentari su isključeni.