Birački spisak vrvi od umrlih

0

Za samo nedelju dana MANS od građana dobio podatke o 49 preminulih birača koji i dalje imaju pravo glasa

Za samo nedelju dana građani su preko MANS-ovog SOS telefona prijavili 49 lica za koja postoje dokazi da su preminula a koja se i sada nalaze u biračkom spisku.

MANS-ov program za monitoring i analitiku poredio je podatke dobijene od građana sa zvaničnim registrima na osnovu kojih se sačinjava birački spisak kao i sa umrlicama objavljenim u dnevnom listu „DAN“ na osnovu čega je utvrđeno da se 49 preminulih građana i dalje nalazi upisano u biračkom spisku. Neki od tih građana preminuli su i prije više godina, ali još uvijek imaju biračko pravo.

Tako, na primjer, birač S.S. iz Bara, rođen 7. avgusta 1930. koji je preminuo 2012. godine i dalje se nalazi u barskom biračkom spisku, ima prijavljeno prebivalište na adresi “Sotonići BB” i pravo glasa na biračkom mjestu (BM) “Omladinski dom Sotonići”. Slična je situacija i sa njegovim sugrađaninom B.D., rođenim 7. avgusta 1927. godine, koji je takođe preminuo 2012. godine, i dalje ima aktivno prebivalište na adresi “Ratačka BB” i ostvaruje biračko pravo na BM “Osnovna škola Kekec – Sutomore”.

Jednako tako, birač A.F. rođena 23. februara 1956. godine preminula je 2012., ali se i dalje nalazi u podgoričkom biračkom spisku, sa prijavljenim prebivalištem “Tuzi BB” i pravom glasa na BM “Gradska opština Tuzi (ranije OŠ Mahmut Lekić)”, a ista je situacija i sa P.B. rođenim 28. februara 1945.,  koji je takođe preminuo 2012., ali se nalazi u biračkom spisku u Beranama, sa prebivalištem na adresi “Lužac BB” i pravom glasa na BM “Lužac”. Takođe, od birača koji su preminuli tokom 2012. godine a nalaze se u biračkom spisku imamo i K.Ž. iz Mojkovca, sa prebivalištem na “Ravni BB” i BM “Bojna njiva”, Đ.M. iz Nikšića, sa prebivalištem na adresi “Duga BB” i BM “Dom MZ Duga” kao i Č.M. iz Podgorice, prebivalište u “Donji Kokoti BB” i BM “JU OŠ “Vlado Milić” Donja Gorica, područna jedinica Farmaci”. Isti su primjeri birača V.B. i G.V. iz Berana, P.J. iz Nikšića, M.S. iz Bara koji su preminuli tokom 2012. godine a nalaze se u biračkom spisku.

Kako se godina smrti građana koji su imali biračko pravo približava godini izbora broj preminulih birača u biračkom spisku je sve veći.

Birači preminuli tokom 2015. godine, koji imaju prebivalište na teritoriji Podgorice i upisani su u birački spisak su B.R. rođena 13. februara 1923., sa prebivalištem na adresi “Milana Kuča 8” sa pravom glasa na BM “MZ “Jedinstvo” (velika sala), P.D. rođen 16. aprila 1936., sa prebivalištem u „Valtazara Bogišića BB“ i BM „JU OŠ Vladimir Nazor“, kao i M.V. rođenog 11. aprila 1954., sa prebivalištem u „Gojka Radonjića 74“ i pravom glasa na biračkom mjestu „Bivša zgrada AD Telekom“. Slična je situacija i sa M.B. rođenim 15. maja 1978, M.V. rođenom 20. decembra 1950., N.Đ., rođenim 12. septembra 1953. godine, P.LJ. rođenim 4. juna 1937., B.V. rođenim 18. aprila 1949 i Š.V. rođenom 15. oktobra 1941. godine, koji su svi preminuli tokom 2015. godine a imaju aktivno biračko pravo i prijavljeno prebivalište na teritoriji Podgorice. Dodatno, u gradskoj opštini Golubovci u biračkom spisku su birači takođe preminuli tokom 2015. godine i to: K.S. i R.R.

Na teritoriji opštine Nikšić, tokom 2015. preminuli su birači koji se i dalje nalaze u biračkom spisku i to P.R. rođen 2. februara 1966. godine, sa prebivalištem u „Peka Pavlovića P+4“ i BM „Ribolovno društvo“, kao i E.S. rođen 10. marta 1944. godine, sa prebivalištem u „Kočanska BB“ i biračkim pravom na BM „Dom MZ Kočani“.  Takođe, na teritoriji Nikšića birači preminuli tokom 2015. koji se nalaze u biračkom spisku su: R.V., V.R., Ć.M., J.M., M.J., G.J., P.B. i K.D.

U Bijelom Polju, aktivni birači koji su preminuli tokom 2015. godine su N.M., S.R. i D.N. a u Beranama V.M., M.M. i M.N. Lica koja su preminula 2015. godine a i dalje su aktivni birači ima i u Baru – D.M., Budvi – P.R., Cetinju R.G. i M.S., u Kotoru A.S., Plužinama C.B. i Šavniku N.D.

Brojnih primjera ima i kada se radi o licima preminulim tokom 2016. godine, pa su tako u biračkom spisku aktivni G.Ž. iz Podgorice, M.B. iz Bara, V.R. iz Berana, S.B. sa Cetinja i mnogi drugi.

Činjenica da birački spisak sadrži veliki broj preminulih lica, kao i brojne druge manipulacije koje smo uspjeli da dokažemo i pored opstrukcija MUP-a, govori u prilog tome da je ovaj registar veoma daleko od tačnog i ažurnog i da kao takav ne može doprinijeti slobodnim izborima, navode iz MANS-a.

MANS će sve primjere preminulih lica koje smo uspjeli da dokažemo prijaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova i tražiti njihovo hino brisanje iz biračkog spiska, kako neko ne bi zloupotrijebio njihov identitet.

Iz poštovanja prema preminulim građanima i njihovim porodicama MANS nije objavio njihova imena i prezime već samo inicijale. Podaci o smrti ovih lica javno su dostupni svim crnogorskim građanima putem dnevne štampe.

Ovaj tekst je sačinjen uz podršku Evropske unije i Ambasade SAD u Podgorici. Za sadržaj ovog teksta odgovorna je isključivo Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, a stavovi iznijeti u ovom tekstu se ni u kom slučaju ne mogu smatrati stavovima donatora.

MANS poziva građane da prijave neregularnosti

MANS poziva građane da im prijave sve nezakonitosti u vezi sa biračkim spiskom, uključujući i preminula lica koja se još uvijek nalaze njemu. Nezakonitosti u biračkom spisku mogu se prijaviti, odnosno otkloniti najkasnije do 5. oktobra uveče, jer se tada birački spisak zaključuje i nakon toga nemoguće ga je više mijenjati prije izbora. Građani im mogu prijaviti nezakonitosti na brojeve telefona 020/266-326, 067/262-724, 069/446-094 (telefon i Viber) i elektronskom poštom na mans@t-com.me i nvomans.sos@gmail.com.

Komentari su isključeni.