Do prava glasa dijele ih kilometri

0

Preko 120 hiljada birača ili skoro svaki četvrti građanin sa pravom glasa na ovim izborima je prebačen na drugo biračko mjesto u odnosu na predsjedničke izbore, pokazuje analiza biračkog spiska koju je sproveo MANS-ov Program za monitoring i analitiku.

U periodu između održavanja predsjedničkih izbora 2013. godine i predstojećih parlamentarnih izbora, biračko mjesto promijenjeno je za 122.963 birača, pa sva ta lica koja su godinama glasala na istom biračkom mjestu sada svoje biračko pravo mogu ostvariti na novoj lokaciji, odnosno na drugom biračkom mjestu.

Svaki treći birač u Podgorici će glasati na različitom biračkom mjestu u odnosu na predsjedničke izbore, odnosno za skoro 65 hiljada građana je promijenjeno biračko mjesto.

Velikom broju birača je promijenjena adresa stanovanja, a samim tim i biračko mjesto, iako u sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova ne postoji jasna dokumentacija na osnovu koje su ove promjene izvršene. Tako je, na primjer, za preko 120 birača izvršena promjena adrese i biračkog mjesta iz više ulica podgoričkih naselja Blok V i Konik u Bjelasičku ulicu, koja se nalazi u naselju Zagorič, što je više kilometara udaljeno od starog biračkog mjesta i nalazi se u potpuno drugom dijelu grada.

bm

Najviše birača premješteno je iz Bulevara Mihaila Lalića u Bloku V u ulicu 1. maja, koja se nalazi u naselju Konik. Uvidom u dokumentaciju koja je na raspolaganju u Ministarstvu unutrašnjih poslova, svega za nekoliko birača postoji zahtjev za promjenu adrese, dok je za ostale kao pravni osnov za promjenu adrese naveden akt glavnog administratora Opštine Podgorica br. 01-02-034/16-934 u kome je data tabela sa nazivima više ulica i mjesta u Podgorici.

Međutim, ni akt ni tabela ne sadrže adrese birača kojima su mijenjana biračka mjesta, pa to ne može biti osnov za promjenu.

Drugi drastičan primjer je opština Herceg Novi, u kojoj je biračko mjesto promijenjeno za preko 12 hiljada birača, odnosno svakom drugom građaninu sa biračkim pravom.

U Baru je biračko mjesto promijenjeno za preko 6.600 birača, odnosno svakom petom biraču, dok je u Kotoru biračko mjesto promijenjeno za preko 5.600 građana, odnosno za više od trećinu od ukupnog broja. U Rožajama je skoro četvrtini birača promijenjeno biračko mjesto, odnosno za skoro 5.000 njih.

Takođe, u Cetinju je biračko mjesto promijenjeno za 4.461 birača ili gotovo trećinu ukupnog broja birača, dok je u Plavu biračko mjesto promijenjeno za 3.645 birača. Sličan je slučaj sa Tivtom, gdje je biračko mjesto promijenjeno za 3.238 birača. U opštinama Pljevlja, Berane, Nikšić i Bijelo Polje biračko mjesto promijenjeno je za preko dvije hiljade birača.

Provjerite gdje ćete glasati

Na izborni dan, birački odbori imaju podatke samo o glasačima sa pravom glasa na njihovom biračkom mjestu, pa ne mogu informisati građane o tome gdje mogu ostvariti svoje pravo glasa. Umjesto toga, građani treba da kontaktiraju MUP ili MANS da dobiju informacije o promijenjenom biračkom mjestu i ti servisi će raditi i na sam dan izbora.

Građani mogu provjeriti na kojem biračkom mjestu glasaju u područnim jedinicama i filijalama MUP-a, pozivanjem call centra MUP-a na 19820 ili putem sajta www.biraci.me.

Građani mogu provjeriti gdje se nalaze u biračkom spisku i preko MANS-ovog servisa za besplatnu pravnu pomoć na brojeve telefona 020/266-326, 067/262-724, 069/446-094 (telefon i Viber) i elektronskom poštom namans@t-com.me i nvomans.sos@gmail.com.

Pišu:
Vuk Maraš
Mila Radulović

Ovaj tekst je sačinjen uz podršku Evropske unije i Ambasade SAD u Podgorici. Za sadržaj ovog teksta odgovorna je isključivo Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, a stavovi iznijeti u ovom tekstu se ni u kom slučaju ne mogu smatrati stavovima donatora.

Komentari su isključeni.