Blizu 900 zaposleno u izbornoj godini, konačne brojke i veće

0

U svega nekoliko državnih kompanija kojima upravljaju dominantno kadrovi nove političke većine, od početka godine zaposleno je blizu 900 lica, uglavnom na određeno i preko ugovora o djelu, a konačne brojke su vjerovatno i veće jer najveće državne kompanije i dalje kriju o podatke o zapošljavanju u izbornoj godini.

Zapošljavanje u izbornoj godini je prepoznato kao jedan od redovnih i efikasnih mehanizama za uticaj na slobodu opredjeljenja građana prilikom izbora, naročito u državnim kompanijama koje imaju značajne kapacitete za realizaciju takve vrste izbornih zloupotreba.

Podaci koje je analizirao MANS, a dobijeni su od državnih kompanija na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pokazuju da je uprava Pošte Crne Gore od početka godine, zaključno sa avgustom zaposlila čak 262 lica po raznim osnovama, najčešće preko agencija za posredovanje u zapošljavanju i ugovora o djelu.

Značajan broj lica je od početka godine zaposlio i Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), njih 181, takođe pretežno preko agencija za posredovanje i ugovora o djelu. Monteput je u periodu januar-septembar 2022. godine zaposlio 144 osobe, uglavnom uz ugovore na određeno i ugovore o djelu.

Nove ugovore o zapošljavanje je ove godine sklapala i Luka Bar, i to sa 109 lica, najčešće preko agencije za posredovanje i ugovora o djelu. Državna preduzeća Željeznička infrastruktura i Željeznički prevoz su zajedno zaposlili 135 lica od januara do kraja avgusta, a najčešće preko ugovora na određeno.

U istom vremenskom periodu, Javno preduzeće  za upravljanje morskim dobrom je zaposlilo 52 lica, najčešće preko agencija za posredovanje u zapošljavanju i ugovora o djelu.

Ova kompanija je u dokumentaciji koju je dostavila MANS-u, brisala iznose neto zarada koje isplaćivala zaposlenima, što je samo jedan dio opstrukcija kojima su rukovodstva državnih kompanija pokušavale da sakriju punu informaciju o tome kako zapošljavaju u izbornoj godini.

Tako državna kompanija Aerodromi Crne Gore uporno krije podatke o novozaposlenih, a od početka godine nisu odgovorili niti na jedan zahtjev koji im je MANS uputio.

Podatke o tome kako su zapošljavali u izbornoj godini kriju i u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu (CGES) koji su pristup ovoj informaciji odbili pozivajući se na zaštitu privatnosti i ličnih podataka.

MANS je ranije objavio da podatke o zapošljavanju kriju najveće energetske kompanije, Rudnik uglja Pljevlja i Elektroprivreda Crne Gore, pa su cifre o novozaposlenim u izbornoj godini vrlo vjerovatno i veće.

Nedostatak transparentnosti i bilo kakve nezavisne kontrole kada je u pitanju zapošljavanje u državnim kompanijama, preduslovi su za zloupotrebe u predizbotnom periodu i nastavak lose prakse kojoj smo svjedočili tokom svih dosadašnjih izbornih procesa.

Nažalost, do sada smo vidjeli vrlo malo političke volje kod partija vladajuće većine da se sa ovakvom praksom prekine, dok će nereformisani zakonski okvir i dalje omogućavati partijama da državne resurse zloupotrebljvaju za svoje interese.

MANS

Komentari su isključeni.