Brojne nepravilnosti u biračkom spisku

4

MANS je otkrio brojne nepravilnosti u biračkom spisku koje mogu značajno uticati na rezultate izbora, imajući u vidu da je riječ o velikom broju birača.

U Crnoj Gori ima najmanje 14,267 birača koji imaju jednog ili više „dvojnika“ sa istim imenima i prezimenima i istim adresama stanovanja, a različitim matičnim brojevima i različitim šiframa birača.

Da nije riječ samo o sugrađanima i rođacima koji se isto zovu i žive na istoj adresi, pokazuju i brojni konkretni primjeri, pa postoji osnovana sumnja da mnogi od njih glasaju po više puta i time drastično utiču na rezultate izbora.

U centralnom biračkom spisku nalaze se mnogi građani sa istim imenom i prezimenom, kao i adresama, koji su rođeni istog dana, mjeseca i godine, glasaju na istim biračkim mjestima, ali imaju različite matične brojeve i šifre birača.

Na primjer, u opštini Berane dva Melvina Hodžića različitih matičnih brojeva (1402994272009 i 1402994271991), oba rođena 14. februara 1994., žive i glasaju na istom biračkom mjestu Trpezi, a njihova šifra birača razlikuje se samo u poslednjoj cifri (43186 i 43187).

U Danilovgradu dvije Marijane Šaranović sa matičnim brojevima koji se razlikuju samo u poslednjoj cifri (JMBG: 2208993218992 i 2208993259990) obje rođene 22. avgusta 1993. godine, glasaju na istom biračkom mjestu Spuž A, sa adresom u Spužu. Njihova šifra birača, kao i u prethodnom slučaju, razlikuje se samo u poslednjoj cifri (20405 i 20404)

Sličan primjer imamo i u Plavu, gdje dvije Alete Omeragić (JMBG: 0712991277005 i 0712991278001), obje rođene 7. decembra 1991., glasaju na istom biračkom mjestu Gusinje 3, i obje žive u Gusinju, a njihova biračka šifra razlikuje se takođe u poslednjoj cifri (18773 i 18771).

Dvije Ane Lazarević iz Podgorice (JMBG: 2312951215006 i 2712951215233) rođene su 27. decembra 1951, što je suprotno podacima iz matičnog broja jedne od njih. Obje imaju prijavljenu istu adresu – Nemanjića 7, glasaju na biračkom mjestu “Bivša zgrada AD Telekom” i šifre birača su im 30866 i 197402.

Dva Đura Pribilovića iz Budve (JMBG: 2112992231998 i 211992237007) rođena 21. decembra 1992., sa istom adresom – Mainski put 67 glasaju na istom biračkom mjestu, a imaju šifre birača 19504 i 19010.

U Podgorici, u ulici Vasa Raičkovića 18 žive dva Šanović Petra, rođena istog dana, mjeseca i godine (15.7.1992). Na adresi Ivana Milutinovića 9 žive dvije Šišović Sanje rođene iste godine, mjeseca i dana.

Među mogućim nepravilnostima, uočeno je i da mnogi imaju ista imena, prezimena, adrese stanovanja i godine rođenja, a neki čak i datum rođenja, a glasaju na različitim biračkim mjestima, pod različitim šiframa birača.

Tako, na primjer, u biračkom spisku postoje dvije Bubanja Jovane sa različitom šifrom birača i matičnim brojem, a obje su rođene istog dana, 2. maja 1993. godine, žive na istoj adresi Bratonožićka 5 u Podgorici, ali su upisane na dva biračka mjesta i to MZ Zagorič (A-I) i JU OŠ Branko Božović.

Dvije Rakočević Sandre iz Podgorice rođene su 23. juna 1994., i obje imaju prijavljenu istu adresu – “Steva Boljevića 20A/2”. Jedna Sandra glasa u JU OŠ Oktoih, a druga MZ Zabjelo. Postoje i dvije Dijane Baošić koje žive na istoj adresi Nikole Tesle bb, rođene su iste godine (1977.), a takođe glasaju na ista dva biračka mjesta, kao i Bubanja Jovana (JU OŠ Oktoih i MZ Zabjelo).

Zanimljiv je i primjer dvije Rabrenović Slavice koje žive na istoj adresi, u Dalmatinskoj 180 u Podgorici. Prema podacima iz biračkog spiska, prva je rođena 23. 3. 1957. godine, a druga 23. 4. 1957. godine. Prva glasa u na biračkom mjestu Dječji vrtić Lj.Popović u Tološima, a druga u Omladinskom domu Tološi.

Sličan je i primjer dvije Vuković Anke koje žive u Zagoriču bb, jedna je rođena 25. juna, a druga 25. jula iste, 1968. godine. Jedna glasa u JU OŠ Branko Božović, a druga MZ Zagorič.

Brojni su primjeri lica koja se isto zovu, žive na identičnim adresama i glasaju na istim biračkim mjestima, a imaju različite datume rođenja, matične brojeve i šifre birača.

Tako u Beranama postoje dvije Mijović Zorice, obje žive na adresi B.Deletića 8, jedna je rođena tri godine nakon druge, a glasaju na istom biračkom mjestu, šifra birača starije je 6474, a mlađe 6476.

Sličan je i slučaj Zečević Radmila, obje žive u ulici 29. Novembra u Beranama, rođene su sa sedam godina razlike, glasaju na istom biračkom mjestu, a šifre birača im se razlikuju u samo dva broja, starija ima broj 2073, a mlađa 2075.

Zanimljiv je i primjer iz Bijelog Polja: prema biračkom spisku na biračkom mjestu Barice pravo glasa ima samo 105 birača, od kojih se tri zovu isto: Bošković Božidar. Božidari su rođeni 1936., 1937. i 1948. godine, a šifre tih birača su 25069, 25072 i 25075. U istom gradu, u mjestu Nedakusi žive dvije Jevrić Marije, obje rođene 1991. godine, jedna 16. februara, a druga 30. jula, a obje glasaju na istom biračkom mjestu Nedakusi 1.

Slično je i na Cetinju. Na primjer, dvije Bracanović Nade žive na istoj adresi Humci 22, rođene su u razmaku od dvije godine, a šifre birača im se razlikuju za dva (1902 i 1904). U istoj ulici žive i dvojica Kaluđerović Saša, samo na broju 25, među kojima je četiri godine razlike, a upisani su u spisak jedan za drugim (šifre birača 2210 i 2211). Slično je i sa Ivanović Nadama koje žive u ulici Sava Burića 24, rođene su u razmaku od godinu dana, a šifre ta dva birača idu jedan za drugim (8245 i 8246). Na Cetinju ima još mnogo sličnih primjera, ali i u drugim opštinama.

Na primjer, U Nikšiću postoje dvojica Zorana Jokića koji žive u Ul. Trebješka 3. Oba su rođena 1971. godine, jedan 10. 1., a drugi 10. 11., dok im se šifre birača razlikuju u zadnje dvije cifre (28804 i 28875). Na identičnoj adresi u Nikšiću, Bulevar 13 Jula 61, žive i dvije Lalić Ljiljane, obje su rođene 1957. godine, jedna 24. februara, a druga 2. juna, a upisane su u spisak jedna iza druge (šifre birača 25278 i 25277).

U Podgorici, na primjer, na istoj adresi, Đulje Jovanova 41 žive dvije Dedić Svetlane, rođene iste godine, a jedna je starija sedam mjeseci i jedan dan od druge. Na istoj adresi, Đulje Jovanova 41, žive i dvije Dedić Vere, jedna je rođena 27. marta, a druga 27. aprila u razmaku od šest godina.

Sličan je i primjer dva Demirović Sakiba koji žive u Franca Prešerna 4, jedan je rođen 9. 11. 1972., a drugi 9.1.1972. Još je zanimljiviji primjer dvije Joković Milijane koje žive u ulici Petra Lubarde 114 u Podgorici, obje su rođene 1939. godine, jedna 12. 1., a druga 12. 2. U biračkom spisku su i dva Aleksandra Matkovića koji žive na adresi Trg Nikole Kovačevića 4 i rođeni su iste, 1969. godine, ali jedan 6. 4., a drugi 6. 5. Na istoj adresi žive i dva Radulović Miloša, u Dalmatinskoj 146, oba rođena 1990. godine u razmaku od par mjeseci.

Na adresi Mitra Bakića 138 u Podgorici žive dvije Radulović Nedeljke rođene iste, 1939. godine, jedna 8. aprila, a druga 9. aprila. I dvojica Radulović Nikola žive na istoj adresi, u ulici 18 Jula 55, rođeni su iste 1979. godine, jedan 24. 11. A drugi 23.12. Dvije Raičević Vjere žive u Podgorici, u ulici Skoj – A2, obje su rođene 1952. godine, a jedna je starija svega šest dana (20. i 26. jula).

U Ulici Peka Pavlovića 15 žive dva Sekulović Veska, rođenih iste, 1968. godine, a datum rođenja prvog je 1.8. a drugog 18.10. Dvije Vuletić Jovanke žive u ulici Đečevića 34, rođene su 1941. godine, jedna 15. aprila, a druga 15. Septembra.

U Rožajama, na adresi Raduna Đukića 9 žive dvije Badić Sanele, rođene 1972. godine, jedna 5. januara, a druga 9. septembra. Poređenje podataka otežava činjenica da mnoge manje opštine i seoska područja nemaju precizne adrese i brojeve stanova, odnosno kuća. Ipak, zanimljivo je da u Rožajama, u mjestu Kalače glasaju tri Kalač Jasmina, svi rođeni 1991. godine, jedan 20. januara, drugi 22. januara, a treći 8. novembra. Još je zanimljiviji primjer pet Kalač Alena, iz istog mjesta, u kome inače ima manje od hiljadu birača, trojica su rođena 1988. godine (29. april, 4. jun i 21. jul), a dvojica 1992. (13. i 20. septembar).

Naravno, sigurno je da među više od 14.000 slučajeva ima i onih kod kojih nisu u pitanju nepravilnosti, već se sugrađani isto zovu, pa pozivamo Državnu izbornu komisiju i sve političke partije da na osnovu uvida u spisak koji će biti objavljen na sajtu MANS-a provjere da li je riječ o istim licima ili su u pitanju zloupotrebe.

4 Comments

  1. Mirjana A.R.

    Upravo je ova tema na TV u sklopu emisije ”Okvir”. SJAJNA VANJA ĆALOVIĆ JE I VEČERAS BRILJANTNA, KAO I UVIJEK :))) Definitivno, Vanja je najhrabrija ličnost u Crnoj Gori!!! Vanja, Bog te čuvao!!!

  2. Nije ovo nista> prije 15 godina izmisljene je bila cijele zgrada u Podgorici sa biracima. Zaboravili smo da je Vrhovni sud upisao preko 15000 biraca za dvije noci. I sada MUP u Kolasinu npr radi cijelu noc i to odjeljenje za ID.Nema sansi da se utvrdfi koliko je licnih karti na nepostojece birace odstampano. Sve je uzalud

  3. Ja se nalazim na tri biracka mjesta. Kotor, Zabljak i Pljevlja.
    U pljevlja samo mijenjaju datum rodjenja umjesto 19. pisu 18. jer sam tada rodjen u PV a sutradan upisan u maticne knjige u Zabljak.
    nadam se da ce neko ovo provjeriti!!! Pozdrav za sve komentatore