Ćalović Marković: “Antimafija” zakon je kukavičje jaje odlazeće vlade

0

“Takozvani antimafija zakon je kukavičje jaje koje odlazeća Vlada podmeće Skupštini samo radi političke promocije premijera, a ne zbog obračuna sa mafijom. Taj zakon je krajnje selektivan jer on podrazumijeva da će porijeklo imovine dokazivati samo ona lica za koja postoje osnovi sumnje da su počinila krivično djelo. Međutim, ogromna većina visokih funkcionera i sa njima povezanih lica, kao i osoba iz kriminalnog miljea je početnu imovinu sticala u toku 90tih godina”, kazala je u razgovoru sa Nezavisni nedjeljik “Monitor” izvršna direktorica MANS-a, Vanja Ćalović Marković.

Vanja Ćalović Marković

Ćalović Marković navodi da o tome postoje dokazi u postupcima koje su vodile druge države, te da se u njima navode I brojevi računa u stranim bankama na koje su se prebacivali milioni eura od šverca.  “Ti slučajevi nikada nisu bili predmet istraga tužilaštva koje je bilo pod političkom kontrolom, pa je krivično gonjenje zastaralo, pa po predloženom Zakonu, ni imovina koja je tako stečena ne bi mogla biti predmet provjere”, upozorava Ćalović Marković.  

Ćalović Marković: Dodatno, krivično djelo pranje novca je po prvi put uvedeno u naš pravni sistem 2002. godine, a tek od 2010. stvaranje kriminalne organizacije postaje posebno krivično djelo. Zbog toga mnoga lica ne bi bila obuhvaćena predloženim zakonom kojim se predviđa postojanje krivičnog djela kao preduslova za pokretanje postupka.

Konačno, ovaj Zakon abolira I slučajeve u kojima je pronađena imovina koja se ne može objasniti nečijim zvaničnim prihodima, kao, na primjer, u slučaju tajnog računa Svetozara Marovića. Da bi Marović morao da objasni odakle mu milioni na tajnom račiunu u Švajcarskoj, po Vladinom predlogu zakona bi moralo prvo biti identifikovano krivično djelo iz koga je on stečen, što u praksi znači da nikada ne bi bio pokrenut.

Štaviše, usvajanje takvog zakona bi moglo ugroziti postupke koji se odnose na imovinu u inostranstvu, na šta su upozorili evropski eksperti koji su oštro kritikovali predloženi zakon. Ako znamo da je ogromna većina nezakonito stečene imovine skrivena iza firmi sa off shore destinacija, onda je jasno da Vladin predlog zakona omogućava samo da se zagrebe po površini, a ne da se zaista oduzme ogromna nezakonito stečena imovina.  Zbog toga tvrdimo da je Vlada predložila selektivan zakon koji neće doprinijeti stvarnom obračunu sa mafijom.

Kada je riječ o skrivanju imovine dovoljno je samo sjetiti se da je Đukanović sakrio samo jedan svoj poslovni poduhvat koji smo objelodanili u okviru Pandora papira, iza pet država i kompleksne mreže brojnih off shore kompanija.

Međutim, Vlada predlaže da o postupcima u vezi sa porijeklom imovine odlučuju sudije Osnovnog suda u Podgorici, koje je birala Vesna Medenica i koji nikada ranije nisu sudili u slučajevima koji uključuju kompleksne finansijske istrage.

Posebno iznenađuje da Vlada insistira na ovakvom predlogu zakona iako smo im više puta ukazali na opasnosti I nedostatke, ali I predložili konkretna rješenja. Smatramo da treba preuzeti italijanski model po kome javni funkcioneri I lica povezana sa organizovanim kriminalom treba da dokazuju porijeklo imovine koja odudara od njihovih zvaničnih prihoda, bez obzira na to da li su osumnjičeni za bilo koje krivično djelo. Na taj način bi se prevazišli problemi vezani za zastarjelost I nepostojanje krivičnih djela u vezi sa švercom iz 90tih, a istovremeno bi se I tužilaštvu dao u ruke snažan mehanizam da djeluje I u aktuelnim slučajevima.

Predlažemo da se uvede poseban sud za korupciju I organizovani kriminal čije sudije bi prošle proceduru takozvanog vetinga, odnosno bili bi izloženi provjeri porijekla imovine I veza sa korupcijom I organizovanim kriminalom. Na taj način bi obezbijedili da samo čisti I odgovorni profesionalci mogu da postupaju o ovim osjetljivim predmetima.

Konačno, predlažemo da se utvrđivanjem razlika u prihodima I imovini funkcionera I lica povezanih sa organizovanim kriminalom, bavi posebna Agencija koju će uspostaviti Skupština, uz jasne kontrolne mehanizme koji bi obezbijedili da nema selektivnosti, niti političkog revanšizma. Ta Agencija bi imala direktan pristup svim podacima u posjedu države I istovremeno obezbjeđivala podatke potrebne tužilaštvu za sprovođenje finansijskih istraga, čime bi se bar jednim dijelom još jedan ogroman problem vezan za curenje informacija koje ugrožava rad tužilaštva.

Vlada ne samo što je predložila zakon o oduzimanju imovine bez javne rasprave, i što ignoriše naše predloge, već je i premijer nedavno izrazio sumnju da MANS štiti kriminalce.

Postavlja se pitanje zašto premijer nikada nije iznio sumnje u njegove najbliže saradnike koji su uhapšeni zbog organizovanog kriminala, kao ni u one koji su mu ih predložili. Umjesto toga, on optužuje MANS koji je otkrio najveće slučajeve u ovoj državi, zbog čega smo bili predmet brutalnog progona prethodnog režima.

Nema tog pritiska bilo koje vlasti zbog koga ćemo odustati od borbe za pravdu i prestati da se suprostavljamo usvajanju selektivnog zakona, pa pozivamo poslanike da ne glasaju za selektivni zakon, već da održe višegodišnja obećanja da će sva nezakonito stečena imovina biti oduzeta i vraćena u državni budžet.

Nezavisni nedjeljnik “Monitor, 7. april 2023. godine

Komentari su isključeni.