Carević od države dobio pomoć da nelegalno gradi

0

Ministarstvo poljoprivrede je u posljednje dvije godine kompaniji „Carinvest“ budvanskog predsjednika opštine, Marka Carevića, isplatila blizu 100 hiljada eura na ime subvencija za poljoprivednu prozvodnju i nabavku opreme, iako se radi o farmi koja je u potpunosti sagrađena na uzurpiranom državnom zemljištu i bez građevinske dozvole. Ovo pokazuju podaci do kojih je došao Istraživački centar MANS-a.

Kompleks farmi Marka Carevića sastoji se od 12 objekata od preko 6000m2, a kompletno imanje koje je uzurpirano se prostorire na površini od oko pola miliona kvadrata. Kao što je pokazalo istraživanje MANS-a, kompanija „Carinvest“ je za svega nekoliko godina izgradila cijeli poljoprivredni kompleks, u potpunosti neometana od strane inspekcije i nadležnih organa za upravljanje državnom imovinom.

Marko Carević

Novi podaci do kojih je došao MANS pokazuju da je Carević, ne samo bez ikakve naknade koristio ogromno državno zemljiste, već je Vlada Crne gore i finansijski pomagala Careviću da izgradi svoju poljoprivrednu imperiju na Krimovici.

Novac za nelegalne objekte na Krimovici

Ministarstvo poljoprivrede je sredinom 2017. godine kroz program podrške poljoprivrednim gazdinstvima, IPARD Like 2.2 prihvatila da sa 50 odsto sredstava učestvuje u jednoj od investicija Carevića u kompleksu farmi na Krimovici. Tada je Careviću obećano oko 52 hiljade eura kao učešće države za izgradnju mini klanice i nabavku opreme. Prema nalozima Agencije za plaćanje Ministarstva poljoprivrede do kojih je došao Istraživački centar MANS-a, kompanija Carinvest je početkom februara prošle uputila zahtjev za isplatu 51.062,04 eura koji je potpisao izvršni direktor kompanije i sin predsjednika opštine Budva, Milan Carević. Konačno, sa računa Agencije za plaćanje je sredinom juna prošle godine i izvršena isplata na račun kompanije Carinvest.

Osim ove direktne pomoći za izgradnju objekata na Krimovici, Ministarstvo poljoprivrede je u kontinuitetu od 2017. do 2019. godine pomagalo nelegalno poljoprivredno gazdinstvo Carevića. To potvrđuju analitičke kartice Ministarstva poljoprivrede za pomenuti period, gdje se osim novca za mini klanicu, može vidjeti da je Carević pomognut sa još 50 hiljada eura u direktnim subvencijama za proizvodnju.

MANS je ranije saopštio da je Carević svoje gazdinstvo registrovao još 2016. godine tako što je Ministarstvu poljoprivrede prijavio sopstvene parcele na kojima se ni danas ne odvija bilo kakva proizvodnja, dok je kompletan kompleks farmi sagrađen na uzurpiranom državnom zemljištu.

Ministarstvo poljoprivrede je prošle sedmice odbilo zahtjev Carevića da zakupi zemljište na kome je izgradio farme i time dodatno potvrdilo da je kompletan posao na Krimovici nelegalan. Ipak, to nije bila prepreka za ovaj državni organ da za svo vrijeme trajanja uzurpacije i finansijski podržava  budvanskog predsjednika opštine.

Krediti IRF-a

Nije samo Ministarstvo poljoprivrede pomagalo biznise Carevića, uprkos činjenici da se radi o uzurpatoru državne imovine. Dok je na Krimovici na državnom zemljištu gradio nelegalni poljoprivredni kompleks, Marko Carević je od Investiciono razvojnog fonda (IRF) obezbijedio više kredita kao podršku svojoj kompaniji „Carinvest“. Prvo je 2015. godine IRF odobrio 1,2 miliona eura kao podršku za refinansiranje kredita, da bi već naredne godine dobio još 500.000 eura na ime direktnog kredita. Podrška IRFa Careviću se nastavila i 2018. godine kada mu je odobren kredit od dodatnih 500.000 eura za nabavku pumpi za beton i mašina za asfalt.

Ministrastvo finansija i katastar su znali za uzurpaciju i ćutali 

Podaci do kojih je došao MANS pokazuje da su državni organi zaduženi za upravljanje i evidencije državne imovine više od godinu dana prije nego što je MANS objavio priču znali da je Carević na Krimovici uzurpirao pola miliona kvadrata i sagradio preko 6000m2 objekata bez građevinske dozvole.

Carević se krajem novembra 2018. godine obratio kotorskom katastru sa zahtjevom da na državnom zemljištu uknjiži 11 nelegalno sagrađenih objekata, ukupne površine preko 6000 m2. Na rješenje katastra se žalio Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, ali je Ministarstvo finansija odbilo tu žalbu i Careviću uknjižio nelegalne objekte na državnom zemljištu.

Krajem septembra 2019. godine, Carević se ponovo obraća kotorskom katastru sa zahtjevom da se na državnom zemljištu uknjiže još dva manja objekta koje je u međuvremenu sagradio – pomoćni objekat i trafostanicu. I na to rješenje se žalio Zaštitnik, ali je Ministarstvo finansija odbilo i tu žalbu i omogućilo Careviću da se uknjiži na državnom zemljištu.

Krajem 2019. godine, Carević se obratio Upravi za imovinu sa zahtjevom da na Krimovici kupi blizu 300.000 m2 državnih parcela na Krimovici, a što je bio samo dio onoga što je prethodno uzurpirao. Uprava za imovinu se početkom decembra 2019. godine obratila Upravi na nekretnine sa zahtjevom za procjenu vrijednosti tog zemljišta, ali nije poznato da li je Uprava ikada uradila tu procjenu.

U međuvremenu, Ministarstvo poljoprivrede se oglasilo i potvrdilo da od zakupa zemljišta nema ništa, te da odustaje od plana za da za lokaciju Krimovica raspisuje poziv za zakup.

Zanimljivo je da je Carević, još sredinom 2018. godine kada je kotorskom sekretarijatu za urbanizam 2018. podnio zvaničan zahtjev za legalizaciju, naveo da sa državom ima ugovor o zakupu zemljišta na kome se nalaze nelegalni objekti.

Iz svega navedenog se zaključuje da su ministarstva poljoprivrede i finansija, Uprava za imovinu, Uprava za nekretnine te Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa imali punu informaciju o tome šta se dešava na Krimovici a da niko o tome nije obavijesti ni policiju ni tužilaštvo.

Dejan Milovac
Istraživački centar
MANS

Komentari su isključeni.