Carevićeve mašine i dalje rade bez tendera

0

Mašine “Carinvesta” na gradilištu Pobori, novembar 2020.

Kompanija „Asfalt-beton gradnja“ iz Podgorice je za poslove u Budvi nastavila da koristi mehnizaciju kompanije „Carinvest“ koja je u vlasništvu predsjednika te opštine, Marka Carevića. To pokazuju i najnoviji  snimci sa nedavno okončanog posla asfaltiranja ulica u budvanskom naselju Pobori, a na kojima se nalaze Carevićeve mašine.

Asfaltiranje lokalnog puta u Poborima po ugovoru koji je Opština Budva sklopila sa kompanijom “Asfalt-beton gradnja”

To je samo jedan od čak 12 ugovora koje je Carević potpisao sa ovom kompanijom od preuzimanja Opštine Budva 2019. godine, a u kojima njegova kompanija „Carinvest“ sa mehanizacijom učestvuje kao prikriveni podizvođač.

Posljednji u nizu ugovora koje je Carević ranije ove godine zaključio na ovakav način vrijedan je čak 700 hiljada eura koliko je dobila „Asfalt-Beton gradnja“ za sanacije postojećih saobraćajnica na teritoriji Budve. Time su poslovi ove kompanije sa Opštinom Budva u zadnje dvije godine od kada je Carević preuzeo upravljanje, premašili iznos od 2,6 miliona eura.

Svaki od tih tendera pratila je dokumentacija u kojoj su i Carević i vlasnik kompanije „Asfalt-beton gradnja“, Vladimir Mirković, potpisali izjave o nepostojanju konflikta interesa, da bi kasnije isključivo mašine budvanskog predsjednika Opštine na terenu odrađivale posao.

Osim toga, u zvaničnoj ponudi „Asfalt-beton gradnje“ u koju je imao uvid Istraživački centar MANS-a, Mirković je Carevićevu mehanizaciju prikazivao kao svoju, iako zvanični finansijski podaci pokazuju da ta kompanija ne posjeduje tako vrijednu opremu. Na jednom od tendera Opštine Budva, Mirković je tako prijavio da posjeduje čak 40 različitih mašina i kamiona sa kojima planira da izvede ugovorene radove.

Finansijski podaci „Asfalt betona pokazuju“ da su prihodi te kompanije značajno porasli nakon dolaska Carevića na čelo Budve. Tako je prihod te kompanije u 2019. godini iznosio preko 3,5 miliona eura, što je dvostruko više u odnosu na prethodnu 2018. godinu.

Podaci i fotografije sa terena do kojih je ranije došao Istraživački centar MANS-a pokazuju da je „Asfalt-beton gradnja“ mehanizaciju „Carinvesta“ koristila i za poslove i u drugim opštinama, bez prijave da Carević učestvuje kao podizvođač.

Iz MANSa upozoravaju da je Carević praktično obesmislio sistem nabavki u opštini kojom upravlja, te da se u njegovom slučaju radi o školskom primjeru konflikta interesa i kršenja zakona koje je do sada moralo biti procesuirano:

„Predsjednik Opštine Budva ima nesporan ekonomski interes od ovakvog namještanja tendera, što pokazuje broj ugovora koje je Carevć sklopio kao prikriveni podizvođač, ali i njihova vrijednost koja se sada mjeri milionima. U svakoj iole uređenoj državi Carević i Mirković bi odgovarali za zloupotrebu službenog položaja, falsifikovanje službene dokumentacije i kršenje Zakona o javnim nabavkama. Iz svega što je do sada prikupljeno od dokaza, jasno se vidi o svjesnom dogovoru koji je imao za cilj da kompanija „Carinvest“ ostvari nezakonitu dobit, a da predsjednik budvanske opštine svoju privatniu kompaniju uključi u gotovo svaki veći tender koji raspisuje Opština Budva“ navodi Dejan Milovac, direktor Istraživačkog centra MANS-a.

U MANSu takođe ističu da su osim Specijalnog državnog tužilaštva koje je odbacilo njihovu prijavu protiv Carevića, zakazale i druge državne institutcije koje su trebale da provjere zakonitost poslova Carevića sa kompanijom „Asfalt-beton gradnja“ Ni više od pola godine od kada su informacije o namještanju tendera dospjele u javnost, Komisija za kontrolu javnih nabavki, kao ni Uprava za javne nabavke nisu uradile bilo šta kako bi ispitale ove poslove.

MANS

Krivična prijava odbačena bez obrazloženja

Specijalno državno tužilaštvo je odbacilo krivičnu prijavu koju je protiv Carevića podnio MANS. U odluci o odbacivanju krivične prijave se ne navode razlozi za donošenje takve odluke osim da „ne postoji osnovana sumnja da su prijavljeni izvršili predmetna krivična djela“. Prijava je odbačena sredinom jula, svega mjesec dana nakon podnošenja, nakon je MANS od Vrhovnog državnog tužilaštva zatražio da se takva odluka preispita.

Milovac upozorava na to da javnost na taj način nema punu informaciju o tome šta je tužilaštvo uradilo kako bi provjerilo poslove Carevića: „Bilo bi zaista zanimljivo saznati da li je SDT ispitivalo novčane tokove između „Carinvesta“ i „Asfalt-beton gradnje“, te koliko je Carević zapravo zaradio od poslova u kojima je bio skriveni podizvođač Sasvim sam siguran da bi tada imali mnogo jasniju sliku o motivima Carevića da na taj način troši novac iz budžeta Opštine Budva

Komentari su isključeni.