CRBC ispušta otpadne vode u rijeku Taru

0

Na tridesetosomom kilomentru dionice autoputa Smokovac-Mateševo, kineska kompanija izvodi radove na probijanju dva tunela koji će petlju Mateševo povezivati sa ostatkom autoputa ka Podgorici.

Radovi se izvode u neposrednoj blizini Jabučkog potoka koji se uliva u rijeku Taru, a pored koga su instalirane i cijevi za odvod otpadnih voda sa gradilišta nastalih pranjem mješalica betona na toj lokaciji.

Međutim snimci koje je napravio Istraživački centar MANS-a pokazuju da kompanija CRBC otpadne vode ispušta direktno u potok i dalje neprečišćene u rijeku Taru.

Da se ne radi o izlovanom incidentu upozoravaju iz MANS-a koji je u prethodnih nekoliko sedmica intezivno pratio sve što se dešava na trasi autoputa koja se gradi pored rijeke Tare.

“Svaki put kad smo izašli na teren imali smo istu situaciju, da se otpadne vode iz tunela Meteševo slivaju kroz Jabučki potok direktno u Taru, bez ikakvih filtera i bez ikakvih prečišćivača. To nas navodi na zaključak da se ovdje ne radi o izolovanom incidentu, već da se radi o jednom kontinuiranom ispuštanju otpadnih voda direktno u Taru”, kaže Dejan milovac iz MANS-a.

Da su nadležna državne institucije znale da se Tara zagađuje otpadnim vodama sa gradilišta potvrđuju i zvanični nalazi Instituta za javno zdravlje i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Naime tokom ove i prošle godine ispitivanja kvaliteta voda na ovom dijelu gradilišta autoputa pokasala su da je čak u 26 slučajeva uzorak vode bio neispravan.

Pored Jabučkog potoka, ispitivanja su vršena i na drugom lokacijama, a neka od njih su pokazala da postoji problem i sa tretmanom otpadnih voda kroz instalirane kolektore za prečiščavanje.

Elaborat procjene uticaja autoputa na životnu sredinu je obavezao Ministarstvo saobraćaja kao investitora i CRBC kao izvođača radova da kvartalno ispituje kvalitet vode koja dolaze u dodir sa izgradnjom autoputa.

Isti dokument je pripisao i obavezu svim institucijama koje su u posjedu izvještaja o mjerenjima da te informacije podijele sa javnošću, što se nije desilo. Posebno je definisana obaveza Ministarstva saobraćaja da makar jednom godišnje informiše javnost na svojoj internet stranici.

“Nakon svega što smo do sada imali priliku da vidimo kada je u pitanju devastacija rijeke Tare, sada imamo situaciju da je država još prije godinu dana imala jasne naznake da se rijeka zagađuje otpadnim vodama sa gradilišta autoputa, pa čak kroz kolektore koji su instalirani kako bi se to spriječilo.

Rezultat toga je ne samo da javnost nije bila upoznata sa činjenicom da se Tara zagađuje, već i da niko nije snosio odgovornost za to što je omogućilo da se sa zagađivanjem nastavi kako pokazuju nalazi zvaničnih institucija.

Nažalost, ovo je samo nastavak loše prakse prikrivanja osjetljivih informacija kada je u pitanju izgradnja autoputa, jer pored sakrivanja informacija o tome koliko nas zapravo sve to košta, sada imamo situaciju da se od građana kriju i osnovne informacije o stanju životne sredine.

Kada je u pitanju ovaj konkretan slučaj važno je napomenuti da smo za njega saznali nakon prijave građana, pa ovim putem želim da apelujem na sve one koji imaju informacije ili sumnjaju da se krši zakon, istakao je Dejan Milovac iz MANS-a

Snimak priloga na TV Vijesti

Komentari su isključeni.