Većina javnih preduzeća u Crnoj Gori proaktivno ne objavljuje ni polovinu informacija

0

Analiza sajtova 33 javna preduzeća u Crnoj Gori, koju je MANS sproveo u saradnji sa ekspertskom organizacijom Access Info Europe iz Madrida, pokazuje da nijedno među njima ne objavljuje sve informacije na način propisan Zakonom o SPI.

Kako je jasno predviđeno Članom 9 Zakona o SPI, ovaj zakon treba da poštuje svako privredno društvo i drugo pravno lice čiji je osnivač, suosnivač ili većinski vlasnik država ili lokalna samouprava, pravno lice čiji se rad većim dijelom finansira iz javnih prihoda, kao i fizičko lice, preduzetnik ili pravno lice koje vrši javno ovlašćenje ili upravlja javnim fondom.

Samo dva javna preduzeća objavljuju nešto iznad polovine informacija predviđenih Zakonom o SPI, dok ostali objavljuju daleko manje informacija, a devet preduzeća na svoje sajtove uopšte ne postavlja informacije koje su propisane ovim Zakonom.

Obim i dostupnost objavljenih informacija po Zakonu o SPI na sajtovima javnih preduzeća u Crnoj Gori

Nijedan analizirani sajt nije sadržao liste obračuna zarada i drugih primanja javnih funkcionera tog preduzeća. Među identifikovanim Vodičima za slobodan pristup informacijama, koje ni polovina javnih preduzeća nije objavila, gotovo je dvostruko veći broj zastarjelih od ažuriranih.

Veliki broj javnih preduzeća u Crnoj Gori uopšte ne objavljuje, ili ne ažurira planove i izvještaje o svom radu. Neažurnost javnih preduzeća u informisanju građana o planovima rada i izvještavanju o radu gotovo je ujednačena. Samo 18% ne krši odredbu propisanu Tačkom 3, odnosno Tačkom 4 Člana 12 Zakona o SPI.

Pojedinačni akti i ugovori o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom objavljeni su tek polovično na sajtovima javnih preduzeća. I kada se objavljuju dokumenta u raspolaganju javnim fondovima, javna preduzeća nerijetko objavljuju samo obavještenja o ishodu pojedinačnih postupaka, ali bez ugovora na osnovu kojih se neposredno može utvrditi način na koji se rasplaže javnom imovinom i troše javna sredstva.

Iako su javna preduzeća, kao obveznice Zakona o SPI, dužna da na svojim sajtovima objavljuju informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren, ovu zakonsku odredbu poštuje samo jedno javno preduzeće (JP za upravljanjem morskim dobrom Crne Gore), dok sva ostala preduzeća ove informacije ne objavljuju.

Sveukupna niska proaktivnost objavljivanja informacija uskraćuje pravo javnosti da da prati i kontroliše rad javnih preduzeća. Kada svojevoljno ne objave informacije koje neposredno svjedoče o nihovom radu, postoji potreba za učestalim podnošenjem zahtjeva za slobodan pristup informacijama, što je nerijetko spor i veoma složen mehanizam informisanja, koji uključuje niz institucija. Takođe, držanje informacija o poslovanju javnih preduzeća i načinu na koji raspolažu javnim fondovima stvara veliki tajni prostor, koji je posebno pogodan za razvoj korupcije. Zato je praoaktivno informisanje javnosti višestruko korisno, kako za predstavnike institucija i privrednih subjekata, tako i za građane i javnost.

Analiza proaktivnog objavljivanja informacija – Javna preduzeća dostupna je na linku:

https://mans.co.me/analiza- proaktivnog-objavljivanja- informacija-4-dio/

MANS

Komentari su isključeni.