CRBC u mostove na auto-putu ugrađuje beton bez procjene kvaliteta

0

Državna komisija za tehnički pregled radova na auto-putu Bar – Boljare utvrdila je da izvođač, kineska kompanija China road and bridge corporation (CRBC), ne poštuje građevinske procedure.

Dokumentacija do koje je došao Istraživački centar Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) pokazuju da je ova komisija u svom prošlogodišnjem izvještaju upozorila na niz propusta tokom izgradnje mostova „Tara 1“ i „Tara 2“, ali i više objekata na petlji Mateševo.

Podaci iz izvještaja komisije pokazuju i da geološke izvještaje nije potpisivao nadzorni inženjer, već lice koje nije imalo to ovlašćenje, zbog čega su članovi komisije više puta skretali pažnju da se ta praksa mora promijeniti.

Kompanija CRBC i nadzornik projekta izgradnje auto-puta, italijansko-francuskog konzorcijuma “Ingerop geodata”, nijesu odgovorili u vezi sa primjedbama komisije, već su uputili Istraživački centar MANS-a na Ministarstvo saobraćaja. Taj resor nije odgovarao na pitanja.

“Projekat betona i metodologija izvođenja za izgradnju i stubova mosta Tara 2 nije zvanično usvojen – odobren od strane inženjera/nadzora, iako su radovi na izgradnji stubova u toku“, stoji u jednom od izvještaja komisije iz septembra 2018.

Projekat betonske konstrukcije, prema važećem pravilniku Ministarstva održivog razvoja i turizma, sadrži tehnički opis, proračun nosivosti i upotrebljivsti betonske konstrukcije i program kontrole i osiguranja kvaliteta. U slučajevima kada je građevinski proizvod isporučen bez izjave o svojstvima i oznake u skladu sa posebnim propisom, on se ne može ugraditi u betonsku konstrukciju.

To je bio samo jedan od slučajeva koje je komisija zabilježila u toku prošle godine, kada je u periodu od marta do novembra donijela ukupno 54 izvještaja u vezi sa radovima na izgradnji poddionice auto-puta pod tehničkom oznakom „4.4.1“.

Problem sa betonom koji se ugrađuje se ponavljao u više izvještaja komisije u kojima se navodi da kompanija CRBC nije prezentovala projekat betona, da nema rezultata tekućih ispitivanja betona i armature, kao i da na gradilištu ne postoje dokazi o porijeklu materijala koji su ugradili.

Komisija je u svega nekoliko izvještaja konstatovala da se gradi u skladu sa procedurama, a na tom dijelu trase auto-puta izvođač je CRBC, dok je podizvođač bila splitska „Skladgradnja“. Radi se o dionici auto-puta čija je izgradnja i ranije problematizovana zbog uticaja na rijeku Taru.

Jedna od najčešćih primjedbi komisije bila je da im CRBC nije prezentovao rješenja o odabiru glavnog inženjera, kao ni rješenja o odabiru odgovornih inženjera za pojedinačne faze izgradnje.

Državna komisija za tehnički pregled radova donosila je i negativne nalaze u vezi sa građevinskim radovima u blizini Tare, pa je nekoliko navrata, izvođaču radova sugerisano da mora izvršiti ponovno sabijanje materijala u okviru izgradnje rampe na petlji Mateševo, jer ispitivanja nisu zadovoljila zahtijevane rezultate.

Izvještaje o svom radu komisija dostavlja Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Ministarstvu saobraćaja i pomorstva i Monteputu – poslovnoj jedinici za upravljanje projektom izgradnje auto-puta Bar – Boljare.

Do danas bez odgovora na krivičnu prijavu zbog uništenja korita Tare

Osim što se na izgradnji dijela trase auto-puta u blizini Tare ne poštuju građevinske procedure, ranije je na tom mjestu bilo i problema sa poštovanjem standarda u dijelu zaštite životne sredine.

Kako je pokazalo prošlogodišnje istraživanje MANS-a, uzorak vode u blizini gradilišta je u toku posljednje dvije godine čak 26 puta bio neispravan. Uzrok tome bila je činjenica da se otpadna voda sa gradilišta ispuštala direktno u Taru, uprkos postojećem postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda koje se nalazilo u blizini.

Istovremeno, CRBC je iskoristio regulaciju korita Tare kao povod da, umjesto na deponije, ogromne količine otpada od iskopa tunela odloži na obale rijeke, o čemu je MANS takođe izvještavao. Zbog devastacije rijeke Tare šest nevladinih organizacija je tada tužilaštvu podnijelo krivičnu prijavu, na koju do danas nije stigao odgovor.

Ovdje možete po gledati sve izvještaje Državne komisije za tehnički pregled radova.

Komentari su isključeni.