Crna Gora: Javna rasprava o zakonu o pristupu informacijama mora biti odložena

0

*Crna Gora: Javna rasprava o zakonu o pristupu informacijama mora biti odložena *

https://www.transparency.org/news/pressrelease/montenegro_public_debate_on_access_to_information_law_must_be_delayed

Berlin, 31. mart 2020. – Transparency International daje svoju punu podršku koaliciji nevladinih organizacija i novinara u Crnoj Gori koji su juče pozvali njihovu vladu da odloži javnu raspravu o predloženim izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Razlog tome je što javnu raspravu o ovom ključnom zakonu nije moguće održati tokom trajanja pandemije korona virusa (COVID-19).

Predloženim izmjenama bi se ukinula kontrola nad načinom na koji crnogorska vlast proglašava informacije tajnim. Ovim bi se omogućilo proglašavanje informacija tajnim ukoliko bi njihovo objavljivanje moglo da utiče na rad nekog državnog organa, a to bi moglo da uključuje informacije koje otkrivaju korupciju unutar tog organa.

Organizacija Transparency International je prethodno pozvala Vladu Crne Gore da uskladi predložene izmjene i dopune sa Ustavom Crne Gore, najboljom međunarodnom praksom i konvencijama na koje se obavezala, i kritikovala prethodne pokušaje da se izmjene proguraju kroz samo privid javne konsultacije. Nedavno je Ministarstvo javne uprave zatražilo da pisani komentari na predloženi nacrt izmjena budu dostavljeni do 4. aprila.

U njihovom saopštenju, NVO i novinari iz Crne Gore su kazali da javni prostor za diskusiju kakvu zaslužuje ovaj zakon praktično ne postoji.

„Neprimjereno je kreirati ga na silu u atmosferi kolektivnog straha od nadolazeće epidemije“, navodi se u saopštenju.

Delia Ferreira Rubio, predsjedavajuća Transparency International, kazala je: “Širom svijeta vidimo kako politički lideri cinično koriste pandemiju korona virusa kao izgovor za smanjenje nadzora, odgovornosti i prava građana na pristup informacijama. U vrijeme globalne krize, otvoreno i transparentno upravljanje je važnije nego ikad. Sve zakonodavne mjere koje zahtijevaju javnu raspravu, a koje nijesu hitne, treba da budu odložene sve dok se ne omogući puno i aktivno učešće.“

U zajedničkom saopštenju se takođe ističe da parlamentarni izbori u Crnoj Gori treba da budu održani tokom 2020. godine. Navodi se da je “Zakon o slobodnom pristupu informacijama ključni alat istraživačkih novinara i nevladinih organizacija koje prate rad državnih organa”, i dodaje da „upravo situacija sa pandemijom korona virusa pokazuje koliko je važno da informisanje javnosti bude zasnovano na zvaničnim i provjerenim podacima, ostavljajući minimalan prostor za lažne vijesti i neprovjerene informacije.

 

Komentari su isključeni.