Damjanović monopolizovao Odbor za budžet finansije i ekonomiju

0

Predsjednik skupštinskog Odbora za ekonomije finansije i budžet, Aleksandar Damjanović još jednom je grubo zloupotrijebio svoju poziciju u ovom odboru i ponovo onemogućio predstavnicima MANS-a da uzmu učešće u radu ovog tijela na kome je za danas bilo zakazano kontrolno saslušanje povodom realizacije ugovora između Vlade Crne Gore i italijanske kompanije A2A. Realizacija ovoga ugovora u koju spadaju i više nego neuobičajene relacije između Prve Banke Crne Gore i državne EPCG su tema koju Damjanović očigledno ne želi da otvara na svom Odboru, još jednom potvrđujući specifičan odnos koji ima prema Prvoj Banci i porodici premijera Mila Đukanovića.

MANS je u posljednjih dvije godine pomenutom odboru podnio ukupno deset prijava za učešće u radu tog dijela, od čega je u devet slučajeva odbijen. Damjanović je zabranio MANS-u da uzme učešće u raspravi na teme kao što su preuzimanje duga KAP-a, Zakona o PDV-u, Zakona o budžetu Crne Gore, Zakona o finansiranju političkih partija i parlamentarnom nadzoru nad njegovim sprovođenjem, i sada o realizaciji ugovora o EPCG.

Niti jednom prilikom nismo dobili bilo kakvo pismeno obrazloženje ili čak nagovještaj razloga iz kojih Damjanović u kontinuitetu odbija da omogući predstavnicima MANS-a da uzmu učešće u radu Odbora. Kada je u pitanju ova posljednja sjednica u nizu, MANS je bezuspješno pokušavao da od Odbora dobio bilo kakav pisani odgovor na naš zahtjev za učešće u radu sjednice. Pored MANS-a, zahtjev za učešće u radu sjednice su zatražile i NVO Green Home i NVO Institut Alternativa.

U potpunosti ne sporeći kvalitet doprinosa koji će Green Home dati današnjoj raspravi, Damjanović nije imao ograničenja po pitanju broja organizacija koje je mogao pozvati, tim prije što je MANS u javnosti već prepoznat kao neko ko se dokapitalizacijom EPCG bavio od samog početka i zahvaljujući kome su mnoge pojedinosti o radu ove kompanje i menadžmentu A2A uopšte i otkrivene. Jedna od posljednih tema kojom smo se bavili se upravo ticala odnosa koje je EPCG imala sa Prvom Bankom Crne Gore i pod kojim uslovima je ta kompanija pomagala banku premijerovog brata, Aca Đukanovića.

U vezi sa tim nema spora da je predstavnik MANS-a mogao značajno doprinjeti raspravi na kontrolnom saslušanju, ali je nakon još jednog odbacivanja naše prijave sasvim očigledno da kvalitet rasprave nije ono čime se Damjanović povodio kada je potpuno samovoljno odlučio da MANS još jednom isključi iz rada Odbora.

Trenutno ne postoje bilo kakvi kriterijumi za ocjenu opravdanosti prijava nevladinih organizacija ua učešće u različitim skupštinskim tijelima, što Damjanović nesumnjivo koristi i monopolizujući funkciju Predsjednika odbora zarad ličnog animoziteta praktično zatvara mogućnost da se o određenim temama raspravlja na njegovom odboru.

Ovakvo autokratsko ponašanje i samovolja Damjanovića šalje lošu sliku o otvorenosti Parlamenta i njegovoj spremnosti da se pod krovom te institucije pokreću i rješavaju pitanja od nespornog javnog interesa, tim prije što je MANS rijetko kada imao bilo kakav problem kada su u pitanju drugi odbori. U vezi sa tim, MANS će unarednom periodu inicirati propisivanje jasnih kriterijuma za odabir organizacija koje učestvuju u radu parlamentarnih tijela kako bi se u budućnosti izbjeglo da poslanici poput Damjanovića svoju funkciju zloupotrebljavaju kako bi sebe ili one čije interese zastupaju zaštitili od neprijatnih tema i pitanja.

MANS

Komentari su isključeni.