Prava radnika sa sjevera se u poslednje dvije decenije konstantno krše

0

Poslednji izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore u procesu EU integracija konstatovao je ozbiljan nedostatak rezultata u borbi protiv korupcije i pozvao Crnu Goru da što prije obezbijedi rezultate u ooj oblasti. To se najbolje vidi u slučaju korupcije u privatizaciji i stečaju, kojima se u Crnoj Gori do sada policija i tužilaštvo na ozbiljan način nisu bavili. Štaviše, Crna Gora je jedina zemlja u regionu koja se nije bavila ovim aspektom korupcije, za razliku od drugih zemalja koje su procesuirale svoju stečajnu mafiju, gonili one koji su se obogatili na mukama radnika i plijenili takvu, nezakonito stečenu imovinu.

U zemlji u čiji je maltene cjelokupan sjever u stečaju, sa srušenim fabrikama koje su uništene kroz proces privatizacije ili stečaj, ne postoji ni jedan ozbiljan postupak protiv lica koja su do takvog stanja dovela. U isto vrijeme, stečajne sudije i upravnici su rasprodavali imovinu crnogorskih radnika na sjeveru u bescjenje, a za sebe su uzimali na desetine hiljada eura dok su se na njihove oči prodate fabrike rušile i pretvarale u smetlišta.

Prava radnika sa sjevera se u poslednje dvije decenije konstantno krše, a velikom broju radnika koji su nekada bili motor razvoja Crne Gore zarade i potraživanja do danas nisu isplaćeni, već su ti ljudi dovedeni na prosjački štap, bez mogućnosti da svojoj djeci obezbijede bilo kakvu budućnost. U isto vrijeme, favorizovana je samo jedna mala grupa radnika, bliska sindikatima koji su pod kontrolom crnogorskog režima i koji su mogli da ostvare svoja prava, dok je većini radnika jedino ostalo da se bave poljoprivredom, kako bi makar osigurali da ne budu gladni.

Tokom tog perioda, političari koji su dolazili na sjever Crne Gore nisu uradili ništa kako bi se prava radnika ispoštovala i kako bi se otkrili odgovorni za propast naše privrede. Umjesto toga, pokušavali su da građane na sjeveru dijele po nacionalnoj i vjerskoj osnovi, kako bi lakše dobili glasove i kako bi spriječili da ti građani traže svoj novac i da se otkriju i kazne odgovorni za propast njihovih preduzeća. Građanima su davali prazna obećanja i pokušavali da dobiju glasove, pa zbog toga ni do danas ni jedno jedino lice nije kažnjeno zbog toga što je uništilo neku fabriku ili je prodalo u bescjenje, a radnike ostavilo na ulici.

Većina mladih ljudi na sjeveru nije ni zapamtila koliko su nekada ti gradovi bili perspektivni, niti se sjećaju da u periodu prije uništenja fabrika na sjeveru Crne Gore maltene nije bilo nezaposlenih. Umjesto toga, oni danas imaju ogromnu nezaposlenost i nemaju bilo kakvu perspektivu da nastave život u svojim gradovima.

Zbog toga će NVO Stečajci u saradnji sa MANS-om narednih dana, u svim opštinama na sjeveru građanima pomoći da dođu do informacija koje su im potrebne vezano za njihova preduzeća, ali i da prijave tužilaštvu i policiji slučajeve privatizacije ili stečaja svojih firmi koje su uništene. Takođe, građanima ćemo pomoći i da od Skupštine traže da se izvrši revizija procesa privatizacije ili stečaja kompanija, kao i da se utvrdi odgovornost onih koji su do takvog stanja doveli.

Pored pravne pomoći, građani će biti u prilici da na trgovima vide fotografije fabrika na sjeveru kao podsjećanje na to kako su privatizovane i šta je danas ostalo od nekada jake crnogorske privrede na sjeveru.

Događaji će se organizovati na glavnim gradskim trgovima u sledećim terminima:

Ponedeljak 20. oktobar  Pljevlja – 10h i Žabljak – 15h

Utorak 21. oktobar  – Berane – 10h i Andrijevica – 15h

Četvrtak 23. oktobar – Kolašin 10h i Mojkovac – 15h

Petak 24. oktobar – Rožaje – 10h i Bijelo Polje – 15h

MANS

Komentari su isključeni.