Detaljni podaci iz pravosnažnih presuda za korupciju

0

Na konferenciji za medije MANS je predstavio detaljne podatke iz pravosnažnih sudskih presuda za korupciju donijetih u poslednjih pet godina​:

U procesu evropskih integracija od crnogorskog pravosuđa se traže konkretni rezultati u borbi protiv korupcije, posebno na visokom nivou. Zvanični statistički podaci i izvještaji o rezultatima sudstva i tužilaštva se već godinama ocjenjuju kao nepouzdani i nekonzistentni, a iz njih se ne može saznati koji nivo korupcije je bio predmet sudskih postupaka, odnosno da li ima postupaka protiv visokih funkcionera i kakvi su njihovi rezultati. Sudovi objavljuju presude na svojim sajtovima, ali predmeti koji se odnose na korupciju nisu posebno izdvojeni, pa se ni iz toga ne može steći jasna slika o rezultatima pravosuđa u ovoj oblasti.

Detaljne podatke iz pravosnažnih sudskih presuda za korupciju donijetih u poslednjih pet godina​ možete pronaći na linku https://mans.co.me/pravosudje/

Prezentaciju sa današnje konferecije za medije možete pogledati OVDJE

Video snimak današnje konferecije možete pogledati OVDJE

Komentari su isključeni.