Pravosuđe
0

U odnosu na svaki konkretan slučaj pored osnovnih informacija iz presude, možete direktno skinuti i samu presudu.

Pravosuđe
0

MANS prati i analizira sve slučajeve korupcije koji su u nadležnosti Specijalnog tužilaštva za korupciju

Pravosuđe
0

U odnosu na svaki konkretan slučaj pored osnovnih informacija iz presude, kao što su podaci o optuženom licu, vrsti presude, izrečenoj kazni, nivou korupcije i slično, mogu se preuzeti i same presude. Presude za korupciju se mogu pretraživati, odnosno filtrirati po jednom ili više izabranih kriterijuma:

Pravosuđe
0

U procesu evropskih integracija od crnogorskog pravosuđa se traže konkretni rezultati u borbi protiv korupcije,…