Devastacija Tare se nastavlja uprkos upozorenjima Evropske Unije

0

Grupa nevladinih organizacija danas je informisala Generalni direktorat Evropske komisije za životnu sredinu o nastavku zabrinjavajućeg odnosa Vlade Crne Gore prema uticaju izgradnje autoputa na rijeku Taru.

U pismu koje je adresirano na direktora Direktorata za životnu sredinu, Daniela Kaleha i njegove pomoćnike Luisa Hereru i Natali Pauels se navodi da snimci sa terena pokazuju da Vlada Crne Gore i kontinuirano toleriše očiglednu devastaciju korita rijeke Tare i zanemaruje konkretne preporuke Evropskih institucija kada je u pitanju zaštita ove rijeke.

Snimci koje je Istraživački centar MANS-a naprvio prethodne sedmice pokazuju da je CRBC otvorila još jednu nelegalnu deponiju za odlaganje materijala koji nastaje bušenjem tunela, a da su u potpunosti izostale bilo kakve mjere zaštite na kojima u kontinuitetu insistira EU.

Snimci sa terena načinjeni u nekoliko navrata ovog proljeća pokazali su da količina građevinskog otpada na obalama Tare samo raste, ali i da CRBC nesmetano otvara nove deponije, bez ikakve kontrole nadležnih organa.

Sve ovo dešava se uprkos apelima sa važnih međunarodnih adresa, poput one Evropskog parlamenta iz novembra prošle godine, kada je EP u svojoj rezoluciji za Crnu Goru  naglasio potrebu za „za prestankom svih aktivnosti odlaganja otpada i izmjene riječnog korita i pružanjem široj javnosti pravovremenih i tačnih informacija o efektima izgradnje auto-puta na rijeku Taru”.

Uticaj izgradnje autoputa na rijeku Taru prepoznala je i Evropska komisija u svom izvještaju za Crnu Goru, ali i UNESCO, pod čijim okriljem i zaštitom se nalazi kompletan sliv rijeke.

Dodatno, izvještaj UNESCO-a objavljen prije nekoliko dana žestoko je demantovao resornog ministra Pavla Radulovića, koji je u medijskim istupima tvrdio da je sa rijekom sve u redu i da devastacije nema. Ipak, UNESCO navodi da će ostati vidljive posljedice izgradnje autoputa na rijeku, uprkos planu remedijacije, ali i da rijeka trpi još uvijek nejasne posljedice zbog izvođenja radova u njenom koritu, kao i da se mora donijeti hitan plan upravljanja tim posljedicama i uticajima.

Potpisnici pisma isto zaključuju ponovljenim zahtjevima za intervenciju Evropske komisije, od koje traže da od Vlade zahtijeva poboljšanje sveukupne transparentnosti projekta izgradnje autoputa, koja je na izuzetno niskom nivou, budući da je velika većina informacija o projektu proglašena tajnom, a da i ono malo informacija koje su javne ili do kojih se dođe kroz terenski rad – otkrivaju velike probleme u realiziji projekta.

Na kraju, nevladine organizacije su apelovale na Direktorat da u svojoj komunikaciji koju imaju sa crnogorskim zvaničnicima, iznova adresiraju pitanje zaštite rijeke Tare od uticaja izgradnje autoputa, ali i hroničnog nedostatka informacija kada je u pitanju ovaj projekat.

Pismo Direktoratu su uputili MANS, Green Home, Ekološki pokret Ozon, Centar za zaštitu i proučavanje ptica – CZIP, NVO „Sjeverna zemlja“, NVO Breznica, Crnogorsko društvo ekologa i NVO „Naša akcija“

Posljednji snimci sa gradilista autoputa Bar Boljare

Komentari su isključeni.