DIK donijela nezakonite odluke

0

urlMANS će u ponedjeljak Upravnom sudu Crne Gore podnijeti tužbu protiv Državne izborne komisije (DIK) zbog odbacivanja inicijativa za utvrđivanje kršenja Zakona o finansiranju političkih partija koje MANS podnio protiv više državnih institucija i kompanija.

Nakon što smo utvrdili da je nekoliko državnih institucija raspisalo oglase za zapošljavanje na određeno vrijeme uoči izbora što zabranjuje novi Zakon o finansiranju političkih partija, MANS je DIKu u skladu sa zakonom podnio inicijative kojima je traženo da DIK u skladu sa svojim ovlašćenjima i u zakonitoj proceduri izvrši inspekcijski nadzor i donese na zakonu zasnovana rješenja.

Umjesto toga, prema onome što se može vidjeti u rješenjima koje je DIK donio, grubo je prekršena procedura provjere kod institucija koje su bile obuhvaćene našim prijavama što je praksa koja u radu DIK-a nikako ne bi smjela da zaživi.

Naime, iz rješenja DIK-a se može zaključiti da Komisija nije ni razmatrala tvrdnje MANS-a već je rješenje o odbacivanju inicijativa donijeto iskljkučivo na osnovu puke izjave prijavljenje državne institucije u kojoj ona tvrdi da zakon nije prekršen.

U rješenjima nije jasno kako je DIK cijenila ta izjašnjena niti bilo kakvog obrazloženja zbog čega su ona prihvaćena. Iz rješenja koje je DIK donijela se takođe može utvrditi da Komisija nije ni vršila uvid u sporne konkurse za zapošljavanje, pa je potpuno nejasno na osnovu čega je onda cijenila njihovu zakonitost.

Zakon o finansiranju političkih partija nalaže DIKu da nakon primanja inicijativa sprovede takozvanu administrativnu istragu kod institucije koja je prijavljena kako bi se utvrdile sve činjenice bitne za donošenje odluke o tome da li su neka institucija ili državna kompanija prekršile zakon.

Umjesto toga, u rješenjima nema dokaza da je DIK sprovela bilo koju mjeru administrativne istrage, već je očigledno da je odluka o odbacivanju inicijativa MANS donijeta na osnovu neprovjerenih tvrdnji prijavljenih institucija.

Pored toga, DIK je bila dužna da u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru sprovede inspekcijski postupak kod prijavljenjih državnih institucija i kompanija, te da sačini zapisnik o onome što je utvrđeno. U rješenjima o odbacivanju inicijativa MANS-a nema dokaza da je takav nadzor sproveden, što je još jedna potvrda da je DIK odluku donijela samo i isključivo na osnovu neprovjerenih iskaza prijavljenih institucija.

Državna izborna komisija je svoja rješenja o odbacivanju prijava MANS-a obrazložila tvrdnjom da su oglasi za radna mjesta kod pojedinih prijavljenih institucija raspisani par dana uoči izbora i da zbog toga ne predstavljaju kršenje Zakona o finansiranju političkih partija.

Nažalost, DIK na ovaj način tumači Zakon zbog jasne namjere da se od odgovornsti aboliraju rukovodioci prijavljenih institucija i kompanija, uprkos činjenici da Zakon jasno definiše da je oglašavanje slobodnih radnih mjesta zabranjeno od dana raspisivanja do dana održavanja i mjesec dana nakon toga, što definitivno obuhvata oglase koje su raspisali Montenegro arlines i ZIKS. Ovo zbog činjenice da se oglašavanje slobodnog radno mjesta ne odnosi samo na dan kada je oglas objavljen ili postavljen, već se odnosi na njegovo cjelokupno trajanje. Oglašavanje je proces koji traje danima i ne može se svesti samo na onaj dan kada se oglas raspiše i objavi.

Sve navedeno ukazuje na veoma opasnu činjenicu da je DIK postala aktivni saučesnik u izbornim zloupotrebama , umjesto da radi na njihovom suzbijanju.

MANS očekuje da će Upravni sud bez problema poništiti nezakonita rješenaj DIK-a i vratiti postupak na ponovno odlučivanje, ovoga puta u skladu za zakonom.

MANS

Komentari su isključeni.