Direktorica ASK-a nezakonito prisvojila službeni BMW

0
* Službeno vozilo za potrebe ASK-a nabavljeno kroz tenderski postupak koji je favorizovao nabavku skupocjenog BMW-a.
* Direktorica ASK-a je donijela nezakonitu odluku kojom je sebi dodijelila novi BMW na 24-časovnu upotrebu.
* Službene tablice PG CGL48 su zamijenjene civilnim (PG KT033), pa je BMW postao manje upadljiv u svakodnevnoj upotrebi.

Autor: Dejan Milovac (Istraživački centar MANS)

Zloupotreba službenih vozila u privatne svrhe postala je dio crnogorske svakodnevnice, ali slučaj direktorice ASK-a pokazuje da se nastavlja urušavanje kredibiliteta te institucije i jasan je znak da se konkretni rezultati ne mogu očekivati sa adrese koja se ne samo ne bori protiv korupcije, već je umnogome usvojila takav obrazac ponašanja kao prihvatljiv.

Crni luksuzni BMW registarskih tablica PG CGL48, samo je jedan od više stotina službenih automobila koje svakodnevno srijećemo na crnogorskim ulicama. Ipak, ovo vozilo je posebno po tome što ga koristi Jelena Perović, direktorica Agencije za sprječavanje korupcije, institucije koja bi trebala da bude prva linija odbrane javnog interesa od korupcije i zloupotrebe državnih resursa.

Službeno vozilo ASKa, Foto: MANS

Podaci do kojih je došao Istraživački centar MANS-a ukazuju na brojne sumnje u zakonitost nabavke i korišćenja ovog vozila.

ASK je ovo vozilo kupio u martu prošle godine po cijeni od 35.000 eura, nakon sprovedenog postupka javne nabavke na kome se kao jedini ponuđač pojavila kompanija „Voli-Motors“, zvanični uvoznik marke BMW za Crnu Goru.

Ugovor o kupovini vozila za potrebe ASK-a

Podaci iz tenderske dokumentacije upućuju na sumnju da su i prije okončanja postupka nabavke, u ASK-u znali koje auto želi da vozi njihova direktorica. Tako je ponuda koja je predao „Voli-Motors“ u tehničkim detaljima bila identična onome što su bili zahtjevi ASK-a u tenderskoj dokumentaciji, što se najčešće dešava onda kada je model automobila odabran i prije tendera.

Nakon tako nabavljenog vozila, direktorica ASK-a ga je posebnom odlukom dodijelila sebi na stalnu upotrebu (24 sata) iako prema vladinoj Uredbi o korišćenju prevoznih sredstava u svojini Crne Gore, na to nije imala pravo.

Odluka ASK-a o korišćenju voznog parka

Uredba propisuje da ovakvu povlasticu imaju samo Predsjednik Crne Gore, Predsjednik i potpredsjednici Skupštine, Predsjednik i članovi Vlade Crne Gore, predsjednici Vrhovnog i Ustavnog suda, Vrhovni državni tužilac i Specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala, te Zaštitnik ljudskih prava i sloboda.

Ovim dokumentom je definisano da se stalna upotreba može odobriti i licima koji su pod posebnim mjerama zaštite na osnovu procjene organa nadležnog za poslove bezbjednosti.

Međutim, na upit o tome da li je direktorica ASK-a štićena ličnost, te da li je za nju rađena bezbjednosna procjena, iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za nacionalnu bezbjednost su odgovorili odrično.

“Sektor policije posebne namjene, shodno svojim nadležnostima, nije upućivao zahtjeve za izradu bezbjednosne procjene stepena ugoženosti Jelene Perović nadležnom organu Agenciji za nacionalnu bezbjednost,  pa samim tim bezbjednosne procjene imenovane ne posjeduju. Takođe smo obavješteni da direktorica Agencije za sprječavanje korupcije nema status štićene ličnosti,” navodi se u odgovoru Ministarstva unutrašnjih poslova na pitanja MANS-a.

“Poštovani, shodno vašem aktu, obavještavamo vas da Agencija za nacionalnu bezbjednost nije vršila procjenu potrebe zaštite ličnosti za Jelenu Perović, direktoricu Agencije za sprečavanje korupcije”, kazali su MANS-u i u Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

Jelena Perović, direktorica ASK-a, Foto: ASK

ASK posjeduje više putničkih vozila o čijoj upotrebi se vodi zvanična evidencija, ali se samo za BMW koji koristi direktorica ne navodi broj registarskih tablica. Istraživački centar MANS je otkrio da je ASK nedavno na skupocjenom BMW službene tablice zamijenio takozvanim „civilnim“ tablicama sa brojem PG KT033, čime je ono postalo manje upadljivo u svakodnevnoj upotrebi.

Službeni BMW sada nosi “civilne” registarske tablice

Za oko deset mjeseci koliko ima ovo vozilo na raspolaganju, direktorica ASK-a je BMW koristila kao privatno i nakon radnog vremena, a tokom vikenda je prelazila na stotine kilometara. Podaci iz putnih naloga pokazuju i da je Perovićeva službeni BMW koristila i za put do Slovenije gdje je otputovala 30. decembra prošle godine i tamo provela novogodišnje praznike. Nakon toga, BMW je putovao od Ljubljane do Beograda, da bi uoči božićnih praznika, vozilo bilo vraćeno u Crnu Goru.

Iz MANS upozoravaju da se nastavlja urušavanje kredibiliteta institucije u koju bi građani trebali da imaju najviše povjerenja kada je u pitanju borba protiv korupcije.

“Ovdje govorimo o mnogo većem problemu od toga da je direktorica ASK-a prigrabila za sebe beneficije koje joj ne pripadaju. Ovakav odnos prema državnoj imovini zapravo pokazuje zbog čega u ovoj instituciji nisu bili u stanju da procesuiraju zloupotrebe državnih resursa i teško je očekivati da direktorica Agencije ispita privatno-službena putovanja u inostranstvo predsjednika države Mila Đukanovića ili premijera Dritana Abazovića, kada je i sama takav obrazac ponašanja usvojila kao prihvatljiv. Problem korupcije u Crnoj Gori je sistemske prirode i kao takav se mora rješavati kroz jačanje institucija u kojima nema mjesta za one kojima javni interes nije na prvom mjestu”, naveli su u MANSu.

Na pitanja Istraživačkog centra MANS-a o „novogodišnjem službenom putu“ za Sloveniju i da li su do sada i kako u toj instituciji sankcionisali zloupotrebu službenih vozila, iz ASK-a nisu dali odgovor.

Komentari su isključeni.