Dokumentacija o tajnom računu Marovića dostavljena VDT-u

0

MANS je danas dostavio Vrhovnom državnom tužiocu kompletnu dokumentaciju koja se odnosi na imovinu porodice Marović na tajnom računu u inostranstvu, za koju postoji osnovana sumnja da je stečena na nezakonit način.

Naime, Svetozar Marović ni u jednom zvaničnom izvještaju o prihodima i imovini svoje porodice nije prijavio postojanje 3,8 miliona dolara na računu u švajcarskoj HSBC banci, iako ga na to obavezuje Zakon o konfliktu interesa. Marović je, prema tom Zakonu bio dužan da prijavi svaku promjenu u prihodima ili imovini veću od pet hiljada eura, pa time i ogromni iznos na ime njegove supruge, Đorđine Marović, tim prije što je i on imao ovlašćenje na pristupa tom računu.

Sa druge strane, podaci o njegovim zvaničnim prihodima, kao i prihodima njegove supruge, ali i nekretninama u njihovom vlasništvu, navode na zaključak da taj novac nije mogao doći iz legalnih izvora, već da je riječ o nezakonitom bogaćenju.

Imajući u vidu da je Svetozar Marović godinama zauzimao visoke javne funkcije, tražili smo od Vrhovnog državnog tužioca da po hitnom postupku pokrene istragu i utvrdi porijeklo tog novca.

Podaci do kojih smo došli se odnose na stanje na tajnom računu samo u periodu 2006/2007 godine, pa smo od VDTa zatražili da ispita sve transakcije preko tog računa, odnosno ko je i po kom osnovu uplaćivao novac, na koji način su ta sredstva stečena i gdje se sada nalaze.

Iz danasnjeg reagovanja Svetozara Marovica je jasno da on nema namjeru da sarađuje sa tužilaštvom i da objasni porijeklo ogromne imovine, već pokušava da se sakrije iza prazne demagogije i uvreda, kao što je to radio i u slučaju Zavala.

Zato pozivamo VDT-a da odmah pokrene finansijsku istragu svih transakcija izvršenih preko računa u švajcarskoj banci, ali i da utvrdi da li porodica Marović ima još tajnih računa u inostranstvu, koliko se novca nalazi na njima i na koji način je stečen.

Vjerujemo da će procesuiranje ovog slučaja biti od posebnog značaja i za proces evropskih integracija Crne Gore, imajući u vidu zahtjeve Evropske komisije da se kriminalizuje nezakonito bogaćenje javnih funkcionera i obezbijede konkretni rezultati u borbi protiv korupcije na visokom nivou. Zato je efikasna i zakonita istraga ovog predmeta od velikog značaja za javni interes, pa očekujemo da će novi VDT obezbijediti da se taj postupak ne razvlači godinama, bez obzira da činjenicu da je u pitanju visoki funkcioner vladajuće partije. Ovaj slučaj je test nezavisnosti i sposobnosti novog VDT-a i mi smo spremni da pružimo svu stručnu i tehničku podršku tužilaštvu u njegovom procesuiranju.

Vanja Ćalović
Izvršna direktorka

Komentari su isključeni.