Poreska uprava da se uključi u finansijsku istragu Marovićevih miliona

0

MANS je danas pozvao Poresku upravu Crne Gore da se uključi u finansijsku istragu protiv Svetozara Marovića zbog sumnji za nezakonito bogaćenje i uputio inicijativu za pokretanje finansijske provjere njegovih prihoda i imovine, kako bi se u što kraćem roku otkrio izvor blizu četiri milona dolara koje su Marovići krili na tajnom švajcarskom računu.

U okviru finansijske istrage na osnovu krivične prijave koju je MANS već podnio, Vrhovni držani tužilac bi trebalo da prikupi sve podatke o imovini porodice Marović, ali i o plaćenim porezima i tom smislu Poreska uprava ima nezamjenljivu ulogu u otkrivanju mogućeg nezakonitog bogaćenja.

Blizu četiri miliona dolara na svom računu je skrivala supruga Svetozara Marovića, Djordjina, kako od Komisije za sprečavanje konflikta interesa i javnosti, tako i od tužilaštva, ali i Poreske uprave.

Novac se obično sakriva na tajnim računima van zemlje da bi se prikrilo njegovo porijeklo, ali i da bi se izbjeglo plaćanje poreza državi. Iako je u slučaju Marovićevih tajnih miliona ključno pitanje porijeklo tog novca, te sumnja da je stečen na nezakonit nacin, smatramo da Poreska uprava mora da utvrdi i saopšti javnosti da li je porodica Marović utajila porez na 3,8 miliona dolara koji su bili sakriveni u Švajcarskoj.

Iznos poreza koji bi se morao platiti na skrivena 3,8 miliona dolara je toliki da je njegova utaja već kvalifikovana kao krivično djelo u Krivičnom zakoniku Crne Gore. Naime, prema našem poreskom zakonodavstvu, porez na dobit od 3,8 miliona skrivenih u Švajcarskoj iznosi vise od 300.000 dolara. Za utaju tog iznosa poreza KZ predvidja kaznu od jedne do osam godina zatvora, kao i dodatnu novčanu kaznu.

Napominjemo da zvanični podaci o imovini i prihodima porodice Marović u posljednih nekoliko godina pokazuju da toliki novac porodica Marovic nikako nije mogla da uštedi od redovnih prihoda, te da postoji osnovana sumnja da je riječ o nezakonitom bogaćenju. Pored ovog računa i podaci o vlasništvu porodice Marović nad nekretninama takođe navode na zaključak da se Marovic nezakonito obogatio, ali i otvaraju pitanje plaćanja poreza na dio imovine koji je zakonito stekao.

Proces utvrđivanja utaje poreza na računima klijenata HSBC banke je u drugim zemljama već uveliko u toku, a porez koji su druge drzave po tom osnovu naplatile od onih koji su krili novac u Švajcarskoj, mjeri se milijardama eura.

Poreska uprava je početkom prethodne sedmice najavila da će “svakako preduzeti aktivnosti na prikupljanju informacija neophodnih za utvrđivanje eventualnog osnova za sprovođenje inspekcijskog nadzora i ostalih aktivnosti iz nadležnosti njihovih organa u slučaju tajnih računa u švajcarskoj HSBC banci koji su bili povezani sa Crnom Gorom.”

Smatramo da će Poreska uprava zajedno sa tužilaštvom u ovom slučaju imati presudnu ulogu u utvrđivanju kako eventualne utaje poreza, tako posebno nezakonitog bogaćenja Svetozara Marovića i članova njegove porodice.

MANS je zbog toga dostavio Poreskoj upravi podatke o tajnim računima porodice Marović i ocekujemo da ta institucija na ovom primjeru pokaze da li je u stanju da sprovede sveobuhvatnu, temeljnu i efikasnu provjeru u skladu sa zakonom.

Zbog posebnog značaja ovog slučaja za javni interes, očekujemo da će VDT, poreska uprava i sve nadležne institucije postupati zakonito i efikasno i u što kraćem roku upoznati javnost sa rezultatima istrage protiv Marovića zbog sumnji na nezakonito bogaćenje.

Vanja Ćalović
Izvršna direktorka MANS-a

Komentari su isključeni.