Đukanović će ipak morati da prijavi poklon od sina

0

Predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović će ipak morati da prijavi poklon od skoro 17 hiljada eura kojim je pokrio  minus na svojoj kreditnoj kartici kod Atlas Banke, a koji je navodno dobio od svog sina Blaža Đukanovića. Ukoliko to ne u radi u roku, Agecija za sprječavanje korupcije (ASK) ima ovlašćenje i zakonski osnov da ga kazni zbog kršenja Zakona o sprječavanju korupcije.

Atlas Banka je krajem januara ove godine informisala javnost da je sporni dug na kreditonoj kartici u cijelosti pokriven, a Đukanović je ubrzo potom dao objašnjenje da je to u njegovo ime uradio njegov sin sa, kako je istakao, regularnog računa.

Tumačenje Agencije za sprječavanje korupcija da Đukanović nema zakonsku obavezu da to uradi je ne samo proizvoljno i nezakonito, već prije svega oslikava nivo servilnosti koju ova institucija i njen direktor na dnevnoj osnovi ispoljavaju prema šefu DPS-a.

Naime, ASK je u svom tumačenju pošao od predpostavke da je Blažo Đukanović i dalje član domaćistva, te da po tom osnovu stariji Đukanović nije morao prijavljivati poklon koji je dobio od svog sina. Prema podacima iz do sada predatih izvještaja o prihodima i imovini porodice Đukanović, Blažo Đukanović od 2010. godine više ne živi sa svojim roditeljima. To su potvrdili i u ASK-u kada su naglasili da nemaju zakonsku obavezu da provjeravaju imovinu mlađeg Đukanovića.

Kako Blažo Đukanović više nije član domaćistva, njegov poklon ocu od blizu 17 hiljada eura je morao biti tretiran kao poklon bilo koje druge osobe, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije.

Ukoliko ASK ostane pri svom tumačenju, ništa ne sprečava crnogorske javne funkcionere da od svojih potomaka primaju novac i nekretnine u neograničenom obimu, a da to nisu u obavezi da prijave. U praksi, članovi porodice javnih funkcionera koji više nisu i članovi domaćinstva, odnosno ne žive sa javnim funkcionerom, bi mogli i novcem stečenim kriminalnim aktivnostima da vraćaju dugove, kredite, pokrivaju minuse na karticama, i to bi bilo savim u redu za ASK jer oni nemaju obavezu da provjerava porijeklo tog novca.

Prema Zakonu o sprječavanju korupcije, aktuelni Predsjednik Crne Gore je imao 30 dana da sporni poklon prijavi ASK-u, što je rok koji ističe naredne sedmice. Isti Zakon propisuje i prekršajnu kaznu za javnog funkcionera koji ne prijavi poklon, a koja se kreće od 500 do 2.000 eura.

Dejan Milovac
Istraživački centar
MANS

Komentari su isključeni.