Evropski put Crne Gore zavisi od glasanja u Skupštini

0

VukMaras01Dalji evropski put Crne Gore veoma će zavisiti od ishoda sjutrašnjeg izjašnjenja Skupštine o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija, jer će biti jasno da li u crnogorskoj vlasti postoji volja za borbu protiv političke korupcije i prestanak zloupotreba državnog novca i procesa zapošljavanja u partijske svrhe.

I pored činjenice da Crnu Goru svi relevantni međunarodni subjekti u kontinuitetu pozivaju da usvoji izmjene i dopune Zakona o finansiranju političkih partija, što je poslednji učinio i evropski komesar za proširenje Štefan File, vladajuća DPS na sve načine pokušava da spriječi da se to i desi kako bi ostavila prostor da i dalje novcem svih građana kupuje glasove glasove za postrebe svojih izbornih lista i kandidata.

Tako je DPS u foto-finišu parlamentarne rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija predložio niz amandmana koji za cilj imaju brisanje najvažnijih odredbi zakona koje u budućnosti treba da spriječe zloupotrebe jednokratnih socijalnih davanja, subvencija, kredita, opraštanja poreza i dugova za struju i komunalije te zapošljavanja u državnim i lokalnim organima. Odnosno, DPS je predložio brisanje svih onih odredaba koje bi ih u budućnosti spriječile da ponove zloupotrebe iz afere “Snimak” i svih drugih afera koje su mediji i MANS otkrili u protekle dvije godine.

Ne samo što je DPS predlžio brisanje zabrana, već isto tako predlažu da se iz zakona izbrišu sve one norme koje Državnoj izbornoj komisiji konačno omogućavaju da funkcionere koji zloupotrebljavaju državni novac i ovlašćenja za potrebe kampanja svoje partije adekvatno kazni. Tako DPS predlaže da se iz zakona izbrišu sve nadležnosti koje su date DIK-u uključujući i administrativnu istragu, administrativna saslušanja i ostale mehanizme koji omogućavaju DIK-u da pristupa svim relevantnim informacijama, otkriva zloupotrebe i sankcioniše one koji su za njih odgovorni.

Tako, kada bi se amandmani DPS-a usvojili, predložene izmjene i dopune Zakona o finansiranju političkih partija bile bi gore nego postojeće zakonsko rješenje, u kojem ne postoji institucija koja je zadužena za kažnjavanje svih onih koji zloupotrijebe državne pare za potrebe izbornih kampanja.

Pokušaj da amandmanima uništi izmjene i dopune zakona o kojima bi Parlament trebao sjutra da se izjasni DPS pravda sa navodnim usklađivanjem sa međunarodnim standardima i Ustavom Crne Gore iako su i oni sami svjesni da to obrazloženje ne pije vodu ni kod jednog crnogorskog građanima.

Naime, amandmani DPS-a u potpunosti su suprotni preporukama eksperata Evropske unije koji dolaze iz Francuske, Švedske i Slovenije a koji su dali punu podršku predloženim izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija i koji smatraju da bi usvajanje takvog predloga dovelo do povećanja povjerenja građana u izborni proces. Takođe, usvajanje zakona u predloženom obliku konačno bi dovelo do poštovanja Ustavom propisanih osnovnih ljudskih prava crnogorskih građana koje DPS godinama krši zbog diskriminacije po partijskoj liniji uključujući i pravo da biraju i budu birani, pravo na socijalnu zaštitu, pravo na rad, pravo na zaštitu od diskriminacije i na kraju pravo na dostojanstven život.

Iz tog razloga, želimo da vjerujemo se da će svaki časni poslanik glasati za predložene izmjene i dopune Zakona o finansiranju političkih partija i protiv amandmana DPS-a kako bi se konačno u Crnoj Gori stvorili uslovi da izborna utakmica bude jednaka za sve i da građani slobodno biraju za koga će glasati, bez mogućnosti da ih iko kupuje državnim novcem i zastrašuje polugama moći kako bi glasali za nekoga za koga ne žele.

Vuk Maraš
Direktor monitoring programa

Komentari su isključeni.