Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore onemogućava pristup informacijama

0

Vlada Crne GoreMANS je danas Upravnom sudu dostavio tužbu protiv Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore jer je ova institucija ponovo onemogućila pristup informacijama o tome koji su javni funkcioneri koristili Vladin avion, gdje su i sa kim putovali, kao i da li je razlog njihovih putovanja, koja su bila o trošku građana Crne Gore, privatne ili poslovne prirode.

Naime, MANS je od Generalnog sekretarijata, još u februaru mjesecu ove godine, tražio da u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama dostavi kopije svih zahtjeva za korišćenje Vladinog aviona, kao i obavještenja o saglasnosti da se sredstva iz budžeta preusmjere na Vladin račun, propisanih Uredbom Vlade Crne Gore kojom se određuju uslovi i načini korišćenja Vladinog aviona.

Kako je i ranije ukazano, Vladin avion, u skladu sa Uredbom, bez naknade mogu koristiti jedino predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore i predsjednik Vlade Crne Gore i to isključivo za službene potrebe. Svi ostali dužni su uputiti zvaničan zahtjev Generalnom sekretarijatu u kome će obrazložiti svrhu putovanja i dati saglasnost da se sredstva iz budžeta njihove institucije preusmjere na račun Generalnog sekretarijata Vlade, a u svrsi troškova korišćenja aviona.

Generalni sekretarijat Vlade je rješenjem koje je MANS-u dostavljeno u martu 2011. godine, odbio pristup ovim podacima navodeći da isti ne predstavljaju informaciju u skladu sa Zakonom, već poseban statistički izvještaj koji tek treba obraditi, što je MANS osporio pred Upravnim sudom.

Naime, Upravni sud Crne Gore je donio presudu kojom je poništio rješenje Sekretarijata kojim su zabranili ovim pristup informacijama, te naložio Sekretarijatu da donese novo, na zakonu zasnovano rješenje.

I pored ove odluke Upravnog suda, Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore je dostavio novo rješenje kojim samo načelno dozvoljava pristup ovim informacijama, ali putem neposrednog uvida i uz ograničenja koja oslikavaju stvarnu namjeru Vlade da ove podatke zaista učini dostupnim.

Prije svega, time što se MANS-u omogućava pristup dokumentima isključivo putem neposrednog uvida, značajno se ograničava pravo na slobodan pristup informacijama iz razloga što pravo pristupa informaciji obuhvata i pravo primanja, korišćenja i širenja informacije, što je u slučaju neposrednog uvida onemogućeno.

Sa druge strane, Generalni sekretarijat u poslednjem rješenju nije naveo niti jedan uvjerljivi razlog zbog kojeg nije u mogućnosti da nam dostavi kopije podataka o tome ko je, kada i gdje letio Vladinim avionom.

Iz ovih razloga, MANS je od Upravnog suda zatražio da poništi rješenje Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, ali i da donese meritornu odluku kojom će naložiti da sekretarijat bez odlaganja dostavi MANS-u kopiju ove dokumentacije čime bi se konačno utvrdilo da li su Vladini avioni, koji su kupljeni, održavaju se i koriste o trošku građana Crne Gore, upotrebljavani isključivo u skladu sa propisima, a ne u privatne svrhe pojedinaca.

Radovan Terzić
koordinator pravnog programa

Komentari su isključeni.