Građani su MANS-u dostavili informacije o preko 1700 lica koji su izgubili biračko pravo

0

BirackoPravoU okviru akcije “Očistimo birački spisak” građani su MANS-u dostavili informacije o preko 1700 lica koji koji više od dvije godine žive u inostranstvu, i samim tim su izgubili biračko pravo, a ipak se nalaze u crnogorskom biračkom spisku. Sve informacije o ovim licima, koja u velikom broju slučajeva decenijama žive u inostranstvu, MANS je dostavio Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Posto su informacije o licima koja više ne žive u Crnoj Gori poznate građanima, očigledno je da bi MUP, koji na raspolaganju ima razne baze podataka, kao i nadležnost da preko policije kontroliše tačnost prijave prebivališta, bez većih problema mogao da očisti birački spisak. Međutim, umjesto da sami očiste spisak ili da bar zakonito provjeri slučajeve koje je MANS prijavio, MUP se u prethodnom periodu bavio pronalaženjem načina da zamaže oči građanima i pokuša ubijediti javnost da sa biračkim spiskom nema problema.

Posto MUP očigledno nezakonito postupa, sto su potvrdile i presude Upravnog suda, i neće da iz biračkog spiska izbriše fantome, pokojnike, kao ni lica koja su dužim boravkom u inostranstvu izgubila biračko pravo, opravdana je i osnovana sumnja da se to dešava jer neko zloupotrebljava podatke tih ljudi i sa lažnim dokumentima glasa u njihovo ime. Takođe, nakon beranskih lokalnih izbora, opravdano se postavlja i pitanje da li postoji praksa za neke od ovih prijavljenih lica da im se plaća  dolazak u Crnu Goru kako bi glasali za određenu političku partiju.

Pošto se upisivanjem u birački spisak lica koja nemaju pravo da glasaju ostavlja širok prostor za niz zloupotreba i korupciju očekujemo da će MUP prestati da zamajava javnost tvrdnjom da je birački spisak beskonačno čist i početi da zakonito radi svoj posao.

MANS će nastaviti akciju čišćenja biračkog spiska, pa pozivamo sve građane da nam se jave i uključe se u akciju kako bi doprinijeli stvaranju uslova za održavanje slobodnih izbora.

Zorica Ceranić
Direktor programa Građanske inicijative

Komentari su isključeni.