Ministar Ivanović nije ništa demantovao

0

PetarIvanovicAvio listing na kome se nalazi ime ministra Petra Ivanovića i njegovog saputnika na letu za Pariz i Ženevu, Jovice Lončara je dio dokumentacije koja je zaplijenjena po naredbi istražnog sudije Posebnog odjeljenja Višeg suda u Beogradu u okviru istrage protiv narko bosa Darka Šarića i njegove kriminalne grupe. Viši sud je 10. februara 2010. godine donio naredbu da se pored ostalog pretresu i prostorije beogradske putničke agencije “Bussines Travel Partner” u vlasništvu Jasne Dragojević zbog sumnje da je u ime i za račun pokojnog Dragana Dudića – Frica ulagala nezakonito stečeni novac u razne poslove i nekretnine, navodi se u dokumentaciji koju je DAN-u dostavio Dudić koji je u okviru istrage “Balkanski ratnik” bio označen kao jedan od ključnih Šarićevih ljudi, ubijen je 2010. godine u Kotoru.

Prilikom pretresa prostorija agencije u ulici Zmaja od Noćaja br. 14/5 između ostalog su izuzeti sljedeći predmeti: papir sa brojem telefona i imenom “Šarić Duško”, papir A4 formata sa kartom na ime Duška Šarića za 6. avgust 2009. godine, fascikla sive boje sa pregledom bruto prometa od marta do decembra 2009. godine, te jedna knjiga izdatih računa za 2009. godinu. Pored toga, policija je zaplijenila i knjigu primljenih racuna za 2009. godinu, nekoliko blokova sa priznanicama, ugovore o zakupu poslovnog prostora i anexa.

Dokument avio listinga na kojem se nalazi ime ministra Ivanovića pokazuje da su karte za njega i Jovice Lončara izdate jedna za drugom, te da je svaka od njih koštala po 80.461 dinara, odnosno oko 855 eura po tadašnjem kursu dinara.

Fakture i izvodi sa računa CKB banke koje je uz svoj “demanti” dostavio ministar Ivanović ni u jednom svom dijelu ne demantuju dokumentaciju koja je zaplijenjena po naredbi Višeg suda u Beogradu.

Pored toga, na izvodima sa računa Agencije za promociju stranih investicija – MIPA se ne navodi niti broj fakture, niti poziv na broj (takođe broj fakture) kako je to uobičajeno, niti da se radi o kupovini avio karte, već je samo navedeno da se radi o “uslugama”. Ista situacija je i sa izvodom iz banke firme “Gallieleo” u kome se takođe ne navodi o kakvim se “uslugama” radi. Ono što takođe ne ide u prilog ministrovom “demantiju” jeste i činjenica da je faktura izdata 16. novembra 2009. godina a plaćena tek 30. decembra te godine. Sve ovo otvara veliki prostor za sumnju da je faktura koja je izdata, zaista ono što je i plaćeno preko računa MIPA-e. Pored toga, broj fakture koji ministar navodi u saopštenju je zapravo broj žiro-računa pomenute agencije, ali vjerujemo da se ministar u brzini zbunio.

Zanimljivo je da Ivanović nikada nije negirao let za Pariz i Ženevu, već je uporno od javnosti i medija tražio dokaze. Razočarani smo da je sada suočen sa nespornim dokazima, uspio da proizvede tek pokušaj demantija.

Što se tiče dokumentacije kojom se potvrđuje da je bio link za komunikaciju između panamske kompanije “Adriatic Overseas Holdings” i podgoričke advokatice Zorice Đukanović, ta dokumentacija se ne može naći na sajtu privrednog registra kako to manipuliše Ivanović. Na sajtu se nalaze samo osnovni podaci o kompanijama, a detaljna dokumentacija se može od Registra dobiti na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Inkriminišući dopis koji dovodi u vezu ministra je sastavni dio omota spisa sa kompaniju San Investment koja se dovodi u vezu sa Stankom Subotićem i tamo se našao nakon što je kompanija “Adriatic Overseas Holdings” preuzela “San”. Podsjećanja radi, ista kompanija je preuzela udio Šarićeve kompanije u poslu sa FK Mogrenom, o čemu je MANS već informisao javnost ali i crnogorsko tužilaštvo. U tom smislu, MANS će danas na svojoj web prezentaciji postaviti kompletnu dokumentaciju kako bi svaki građanin, pa i sam ministar Ivanović mogao da se uvjeri u njenu vjerodostojnost.

Ministar Ivanović je vjerovatno slučajno zaboravio da se osvrne na činjencu i “dematuje” i činjenicu da je njegov prvi saradnik Blagota Radulović već godinama direktor komapnije “Nova Star” koja je bila u vlasništvu Šarićeve porodice. Ta informacija se zaista i može naći na sajtu Privrednog suda.

MANS očekuje da će crnogorsko tužilaštvo uskoro uspjeti da se odupre političkim pritiscima i konačno otvoriti istragu o vezama crnogorskih zvaničnika i propadnika kriminalnih grupa, i utvrditi ko je sve iz Vlade Crne Gore i DPS-a sarađivao sa Darkom Šarićem i njegovim ljudima. To bi bilo dobro i za ministra Ivanovića, kako bi nas poštedjeo njegovih neuspjelih demantija.

Kako je ministar Ivanović došao do finansijske dokumentacije privatne kompanije “Gallileo”

U svom “demantiju” na istraživanje MANS-a, Petar Ivanović je pored izvoda sa računa MIPA-e, dostavio i izvod sa računa privatne kompanije “Gallileo”. Postavlja se pitanje odakle ministru ova dokumentacija kada je u nju moguće ostvariti uvid samo po nalogu suda, ili ako je vlasnik računa sam dostavi. Činjenica da je jedan od članova odbora direktora kompanije “Gallileo”, Ivanovićeva dugogodišnja saradnica Dragana Radević, vjerovatno objašnjavaju kako je Ivanović došao do izvoda, ali i do sporne fakture.

Komentari su isključeni.