Gvozdenović već otpisao Solanu kao privatno zemljište

0

Zemljište Solane je u nacrtu Prostornog plana za obalno područje već proglašeno privatnim vlasništvom što potvrđuje sumnje da je na djelu unaprijed smišljena, do sada nezabilježena pljačka državne imovine, u kojoj će Crna Gora ostati bez blizu 15 miliona kvadratnih metara zemljišta na samoj obali, a državni budžet oštećen za više stotina miliona eura.

scan0034

Naime, u dijelu planskog dokumenta u kojem se opisuje postojeće stanje na Solani, navodi se da je namjena zone industrijska, a da su „zemljište i objekti u privatnom vlasništvu“. U javno dostupnim podacima ulcinjskog katastra, zemljište Solane se vodi kao državna svojina, na kojoj kompanija „Bajo Sekulić“ u stečaju ima pravo korišćenja. Ova kompanija je pravo korišćenja zemljišta Solane dobila po osnovu koncesija za eksploataciju soli, koje već nekoliko godina nisu obnavljane, niti se eksploatisala so.

Samu izradu planskog dokumenta prati gotovo školski primjer konflikta interesa koji može da rezultira ogromnom štetom po državni budžet. Naime, izradu ovog plana Vlada Crne Gore je preko Ministarstva drživog razvoja i turizma na čijem čelu je Branimir Govezdenović, povjerila konzorcijumu kompanija u kojoj se nalazi i Republički zavod za urbanizam i projektovanje (RZUP), privatna kompanija u vlasništvu premijerovog brata, Aca Đukanovića.

Aco Đukanović je posebno zainteresovan za izradu ovog plana jer njegova banka, Prva Banka Crne Gore, na zemljištu Solane polaže pravo po osnovu hipoteka za kredite koje je uprava solane „Bajo Sekulić“ uzimala, uprkos činjenici da zemljište koje su davali u zalog nije bilo njihovo, već države Crne Gore.  Tu imamo prvi konflikt interesa koji bi, u iole pravno uređenijoj zemlji, Aca Đukanovića i RZUP onemogućio da na bilo koji način utiče na izradu ovog planskog dokumenta.

Pored toga, u Vladi njegovog brata je spremna odluka o priznanju da je za zemljište Solane prilikom privatizacije plaćena tržišna naknada. Usvajanjem ove odluke na Savjetu za privatizaciju bi se priznalo da je 800.000 Eura zakoliko je Eurofond platio kontrolni paket akcija Solane, tržišna naknada za blizu 15 miliona kvadrata na samoj obali mora. Pored toga, to bi omogućilo Prvoj Banci da aktivira hipoteke, a njenom vlasniku, Acu Đukanoviću da dođe u posjed vrijedne imovine. To je drugi konflikt interesa kroz koji bi se pitanje vlasništva nad Solanom riješilo unutar porodice premijera Crne Gore.

Činjenica da je ministar Gvozdenović u već u nacrtu plana za obalno područje Solanu kategorisao kao privatno zemljište, govori u sumnji da je dogovor između braće Đukanović već napravljen i da će izrada ovog plana omogućiti konačno oduzimanje Solane od građana Crne Gore i njenu bespovratnu devastaciju.

Simultana akcija Ustavnog suda, Ministarstva održivog razvoja  i Savjeta za privatizaciju pokazuje u kojoj mjeri su državne institucije podređene privatnom interesu porodice premijera Đukanovića. Ustavni sud je uklonio odredbu o zaštiti Solane, ministarstvo Gvozdenovića aktivno sabotira napore da se Solana i formalno zaštiti međunarodnim dokumentima i predlaže planove u kojima Solanu „otpisuje“ kao privatno vlasništvo, dok Savjet za privatizaciju planira da verifikuje jednu od najvećih pljački državne imovine u istoriji Crne Gore.

MANS poziva crnogorsko tužiulaštvo da već u pripremnoj fazi planiranja ove pljačke obrati dužnu pažnju na postupke navedenih institucija i preduzme adekvatne mjere kako bi se spriječilo da državna imovina vrijedna stotine miliona bude oteta od građana Crne Gore.

Dejan Milovac
Direktor Istraživačkog centra MANS-a

Komentari su isključeni.