Inicijativa Komisiji za konflikt interesa

0

Podgorica – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela je danas Komisiji za utvrđivanje konflikta interesa inicijativu kojom traži da se utvrdi da li je vrhovni državni tužilac Ranka Čarapić prekršila Zakon o konfliktu interesa.

Vrhovni državni tužilac je, po zakonu, kao starješina državnog tužilaštva odgovorna za poslove državnog tužilaštva. Ukoliko i ne postupa u pojedinim predmetima, ona je dužna da ih nadgleda i kontroliše rad osnovnih i viših tužilaca koji postupaju u njima.

Takođe, po Zakonu o državnom tužiocu, vrhovni državni tužilac može osnovnim i višim tužiocima davati uputstva za postupanje u određenim predmetima.

S obzirom na ove zakonom propisane obaveze, utvrđeno je da je Ranka Čarapić mogla biti u sukobu interesa kada je tužilaštvo rukovodilo pojedinim istragama, gdje je šteta po državni budžet bila milionska. Ili je čak možda, ako je suditi po medijskim tekstovima, pomogla prikrivanju pojednih krivičnih djela.

Naime, suprug VDT je vlasnik privatne firme „Comexport“ koja se bavi trgovinom i koja je dobijala poslove na tenderima za nabavku opreme. Na primjer u Elektroprivredi Crne Gore i na javnim pozivima koje je raspisivao Glavni grad za nabavku opreme za SC „Morača“

Dok je suprug VDT potpisivao ugovore sa šefovima EPCG i Miomirom Mugošom, sa kojim koliko je javnosti poznato ne može poslovati baš svako ko poželi, Ranka Čarapić je odbacivala krivične prijave protiv njih.

Pored toga, kako su objavili mediji, bila je i lično vrlo angažovana u istrazi protiv urednika “Vijesti” Mihaila Jovovića, koja je tekla dok je njen suprug radio sa Miomirom Mugošom koji je figurirao kao glavnoosumnjičeni za incident 5.avgusta 2009.godine.

Pošto Zakon o sukobu interesa navodi da je javni funkcioner dužan da javnu funkciju vrši na način dajavni interes ne podredi privatnom, kao i da ne izazove sukob interesa, smatramo da je Ranka Čarapić prekršila taj zakon.

“Sukob interesa postoji kada privatno interes javnog funkcionera utiče ili može iticati na nepristrasnost javnog funkcionera u vršenju javne funkcije,” navodi se članu 2 Zakona o sukobu interesa.

Pošto je očigledno da je Čarapić bila u prilici da joj lični interesi mogu ugroziti nepristrasnost i objektivnost u odlučivanju, kao što to nalaže Zakon o državnom tužiocu, očekujemo od Komisije za sukob interesa da je prekršajno kazni.

MANS

Komentari su isključeni.