Inicijativa za ukidanje Zakona o taksama

0

U ime Građanskog fronta sačinio sam nicijativu za ocjenu ustavnosti zakona kojim se uvodi taksa na SIM kartice, tarifna brojila i kablovski priključak, a koju ćemo predati sjutra Ustavnom sudu Crne Gore.

Vlada je ovim zakonom, preko Skupštine Crne Gore, obezbijedila da građani plaćaju korupciju i štetu koja je uzrokovana njenim koruptivnim i skandaloznim poslovima.

Nastavljajući praksu da javnim poslovima pune privatne džepove na teret svih građana Crne Gore, ovim zakonom Vlada je određene poslove državne uprave čak prenijela na pravna lica za koja već postoji ozbiljna sumnja da su aktivno učestvovala u koruptivnim poslovima na najvišem nivou.

Suprotno Ustavu, ovim zakonom su mobilni operateri, snadbjevač električnom energijom i kablovski distributeri ovlašćeni da vrše poslove državne uprave prikupljanja javnih prihoda, tako što će obračunavati i naplaćivati taksu svojim korisnicima.

Obaveza plaćanja takse može se uvesti samo korisniku određene usluge, ne i onome ko ima pristup uslugama, a posebno je neustavno da navedena pravna lica utvrđuju ko su obveznici plaćanja, vode registar obveznika, obračunavaju i naplaćuju javni prihod.

Tako su izvršna i zakonodavna vlast svojim partnerima iz ranijih poslova koje prete ozbiljne sumnje u korupciju, dali ovlašćenja Poreske uprave i drugih organa uprave, čime su otvoreno pokazali da državni aparat stavljaju isključivo u lične interese i za zaštitu i nastavak korupcije.

U cilju nastavljanja korupcionaške prakse po svaku cijenu, ovim pravnim licima je osporenim zakonom omogućeno da rješavaju o pravima i interesima građana u postupku u kome je građanima onemogućeno da uopšte i učestvuju.

Štaviše, mobilnim operaterima, snadbjevaču električnom energijom i kablovskim distributerima dato je ovlašćenje da od građana vrše obustavu i naplatu dažbina i da to čine bez donošenja rješenja, čime je građanima uskraćeno pravo na pravni lijek protiv odluka tih pravnih lica i pravo na sudsku zaštitu.

Zato očekujemo da Ustavni sud Crne Gore postupi hitno po našoj inicijativi, da izda naredbu o obustavi izvršenja pojedinačnih radnji koje bi navedena pravna lica donijela na osnovu ovog zakona, da konačno počne da štiti ustavnost i zakonitost i da prestane sa dosadašnjom praksom isključive zaštite interesa onih koji nemaju namjeru da prestanu sa pljačkom na štetu svih građana Crne Gore.

Ujedno vas obavještavam da će u narednom periodu u svim gradovima Crne Gore biti organizovane akcije kojima će biti omogućeno svim građanima koji to žele da potpišu našu inicijativu i da tako budu učesnici u ustavno-sudskom postupku pred Ustavnim sudom Crne Gore.

Uvođenje ovih nameta bio je jedan od glavnih razloga zbog koga građani mjesecima protestvuju jer će oni još više pogoršati lošu socioe-ekonomksu situaciju u Crnoj Gori.

Tekst inicijative (PDF) >>>

Veselin Radulović
član Pravnog odbora Građanskog fronta i advokat

Komentari su isključeni.