IRF – Fond se ne finansira iz budžeta države

0

„Prema tome, IRF nije ni budžetska, ni lokalna potrošačka jedinica, niti je korisnik budžetskih sredstava“

Investiciono-razvojno fond (IRF) ne finansira se iz budžeta države i lokalne samouprave i nije u obavezi da objavljuje analitičke kartice sa svih računa koje ima.

To su saopštili iz Fonda u reagovanju na navode Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) da je Fond kršio Zakon o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja.

Oni su naveli da odredbama Zakona o budžetu Crne Gore za ovu godinu nije predviđena stavka finansiranja IRF-a po bilo kom osnovu.

„S tim u vezi, IRF nije u obavezi da objavljuje analitičke kartice sa svih računa koje ima, jer je IRF akcionarsko društvo koje posluje po tržišnim principima“, rekli su iz IRF-a.

To znači, kako su pojasnili, da na međunarodnom tržištu kapitala obezbjeđuje kreditna sredstva, i iz sopstvenih prihoda pokriva sve troškove poslovanja.

„Prema tome, IRF nije ni budžetska, ni lokalna potrošačka jedinica, niti je korisnik budžetskih sredstava“, kazali su iz Fonda.

U vezi sa navodima o objavljivanju putnih naloga, iz IRF-a su istakli da su, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, uredno dostavljali Agenciji za sprječavanje korupcije putne naloge na sedmičnom nivou i objavljivali ih na zvaničnom veb /web/ sajtu IRF-a.

„Iz navedenog proizilazi da su u cjelosti neosnovani navodi MANS-a u pogledu povrede Zakona o finansiranju političkih kampanja od IRF-a“, poručili su iz Fonda.

Preuzeto sa Portal Vijesti

Komentari su isključeni.