IZA STATISTIKE 5

0

Cilj ove publikacije je da pruži jasniju sliku o rezultatima pravosuđa u borbi protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Ovaj dokument sadrži analizu zakonskog okvira, statističkih podataka i pravosnažnih sudskih presuda koje su donijete od 2013. do kraja 2018. godine. Trideset studija slučajeva predstavljenih u ovoj publikaciji sadrži analizu postupanja Specijalnih tužilaca, kao i prakse prvostepenih i drugostepenih sudova.

Podaci o najčešće zastupljenim oblicima organizovanog kriminala, kao što su šverc narkotika, pranje novca i krijumčarenje ljudi, predstavljeni su u posebnim poglavljima. U odvojenim studijama date su i analize postupaka koji su se odnosili na druge oblike organizovanog kriminala, uključujući posjedovanje oružja, trgovinu ljudima i krijumčarenje akciznih roba. Odgovornost sudija i tužilaca za brojne propuste u ovim predmetima obrađena je u posebnom dijelu publikacije.

Poslednje poglavlje je fokusirano na brisanje značajnih podataka iz sudskih presuda koji ograničavaju analizu i javnu kontrolu rada pravosuđa.

  • Kompletnu publikaciju možete preuzeti OVDJE (PDF)

Komentari su isključeni.