Izaberite između javnog i ličnog interesa

0

Otvoreno pismo Predsjedniku Opštine Bar, Žarku Pavićeviću

Gospodine Pavićeviću,

Obraćam Vam se ispred nevladine organizacije MANS sa zahtijevom da u što skorijem roku riješite pitanje za koje cijenimo da je od nespornog interesa za instituciju na čijem ste čelu, ali prije svega od nespornog interesa za građane Bara.

Vjerujem da ste upoznati sa činjenicama vezanim za spornu parcelu 1913/2 KO Zaljevo, površine od preko 275.000 m2 koja se prema trenutnim podacima barskog katastra vodi kao svojina 1/1 barske kompanije “Zavod za izgradnju Bara” – ZIB.

Takođe predpostavljam da ste upoznati i sa činjenicom da u omotu spisa za spornu parcelu ne postoji dokument kojim kompanija ZIB može dokazati da uživa pravo svojine, ne korišćenja na pomenutoj parceli.  Naime, zemljište čiji jedan dio ZIB sada koristi kao kamenolom, toj kompaniji je ustupljen na korišćenje, dok je u postupku u barskom katastru, za koji ne možemo tvrditi da je zakonit, nakon nekog vremena kompanija ZIB postala vlasnik vrijednog zemljišta.

MANS je kod resornog Ministarstva finansija i Uprave za nekretnine već inicirao ispitivanje okolnosti u kojima je vlasništvo nad sporim zemljištem bez pravnog osnova prenijeto sa Opštine Bar na kompaniju ZIB. Smatram da ovdje postoji i više nego dovoljno osnova da se u kompletan postupak uključite i Vi kao prvi čovjek Opštine Bar koja ima nesporan interes da joj se vrati na ovaj način otuđena imovina.

Smatram da kompletnu situaciju dodatno komplikuje činjenica da je kompanija ZIB većinski u vašem vlasništvu, što Vas stavlja u poziciju da birate između javnog interesa i ličnog, profitnog interesa i može presudno uticati na Vašu odluku da se kao Predsjednik Opštine Bar uopšte bavite ovim slučajem.

Ipak, kao Predsjedniku Opštine Vaš prvenstveni zadatak je da štitite interes grada i njenih građana, iako kao većinski vlasnik privatne kompanije u ovom slučaju imate nesporan profitni interes. Smatram da taj profitni interes ne bi smjeli ostvarivati po svaku cijenu, a najmanje na štetu građana čijim gradom upravljate.

Kao što Vam je više nego dobro poznato, kompanija ZIB je svih ovih godina nesmetano koristila pomenuto zemljište, te je i pored brojnih tereta restitucije, zemljište koristila kao hipoteku za kredite ukupne vijednosti od blizu 2 miliona Eura od čega ste Vaša kompanija i Vi lično imali velike koristi.

Sa time u vezi, cijenim da je Vaša prvenstvena obaveza da se o ovome slučaju javno izjasnite i javnosti Crne Gore, a prvenstveno građanima Bara objasnite svoju poziciju i saopštite šta ćete preduzeti kako bi se ovaj konflikt interesa otklonio. Smatram da uporno ćutanje neće donijeti rješenje problema koje se u ovom slučaju nalazi u Vašem ličnom izboru između javnog i ličnog interesa.

MANS Vas stoga ovim putem poziva da se jasno stavite na stranu javnog interesa grada Bara i sami kod barskog katastra u što skorijem roku pokrenete postupak povraćaja imovine u vlasništvo Opštine Bar.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.