Izmjene Zakona o tajnosti podataka ugrožavaju rad crnogorske medijske zajednice

0

Više novinara i urednika crnogorskih medija su danas pozvali Ministarstvo odbrane da iz predloženih izmjena Zakona o tajnosti podataka izbriše odredbe kojima se predviđa neustavno skrivanje informacija od javnog značaja.

Izmjene koje je predložilo Ministarstvo odbrane omogućavaju svim državnim organima da informacije proglase tajnom, ukoliko bi njihovo otkrivanje uticalo na “ostvarivanje funkcije organa”.

Ovako široko postavljena definicija onoga što može biti tajno otvara širom vrata za zloupotrebe zakona, koja su i do sada bila imanentna državnim institucijama onda kada je potrebno od javnosti sakriti informacije o mogućem kršenju zakona ili korupciji.

Smatramo da su predložene izmjene Zakona o tajnosti podataka, između ostalog, i atak na istraživačko novinarstvo u Crnoj Gori, jer imaju za cilj da dodatno ograniče ionako zatvorene izvore informacija unutar državnih institucija.

Podsjećamo Ministarstvo odbrane i Vladu Crne Gore da Ustav Crne Gore garantuje svim građanima pravo pristupa informacijama, te da ono može može biti ograničeno samo ako je to u interesu zaštite života; javnog zdravlja; morala i privatnosti; vođenja krivičnog postupka; bezbjednosti i odbrane Crne Gore; spoljne, monetarne i ekonomske politike.

Dosadašnje iskustvo u pristupu informacijama koje su u posjedu crnogorskih državnih organa pokazuje da je postojeći Zakon o tajnosti podataka široko zloutrebljavan kada su se od javnosti krile ključne informacije, a sve to pokušavalo opravdati pozivajući se na gorepomenute razloge.

Takva praksa se kosi sa dobrom međunarodnom praksom, a u potpunoj suprotnosti je i sa višegodišnjim preprorukama Evropske komisije koje se odnose na opštu transparentnost rada Vlade i slobodan pristup informacijama uopšte.

Usvajanje Zakona o tajnosti podataka u ovom obliku bi predstavljalo korak unazad u dosada postignutim rezultatima kada je u pitanju reforma slobodnog pristupa informacijama, ali nažalost i dokaz da Vlada uporno derogira zakone koje je ranije razvijala u saradnji sa međunarodnom zajednicom.

Zbog toga pozivamo Ministarstvo da poštuje Ustav i zakone ove države, kao i međunarodne konvencije, i iz predloženih izmjena Zakona o tajnosti podataka izbriše odredbe koje ograničavaju pravo pristup informacijama, ali i rad medija i nevladinih organizacija.

Novinari:

1. Tanja Ašanin, TV Vijesti

2. Nikola Marković, DAN

3. Srdan Kosović, ND Vijesti

4. Mila Radulović, DPNCG

5. Marko Vešović, DAN

6. Marijana Bojanić, TV Vijesti

7. Milka Tadić Mijović, CIN CG

8. Damira Kalač, ND Vijesti

9. Vladimir Otašević, DAN

10. Tina Popović, ND Vijesti

11. Draško Milačić, DAN

12. Ana Topalović, DAN

13. Milica Krgović, DAN

14. Siniša Luković, ND Vijesti

15. Svetlana Đokić, TV Vijesti

16. Mirko Bošković, RTCG

17. Mikan Milošević, ND Vijesti

18. Zoran Radulović, Monitor

19. Milena Perović Korać, Monitor

20. Danilo Ajković, FOS Media

21. Danijela Lasica, TV Vijesti

22. Mihailo Jovović, ND Vijesti

23. Vuk Lajović, ND Vijesti

24. Marija Mirjačić, ND Vijesti

25. Ljubica Milićević, TV Vijesti

26. Duško Vuković, medijski ekspert

27. Petar Komnenić, TV Vijesti

28. Jelena Jovanović, ND Vijesti

29. Milan Sekulović, DAN

30. Goran Kapor, ND Vijesti

31. Tijana Pravilović, TV Vijesti

Komentari su isključeni.