Izvještaj o proaktivnom objavljivanju podataka o potrošnji državnog budžeta

0

MANS je danas objavio Prvi izvještaj o proaktivnom objavljivanju podataka o potrošnji državnog budžeta, koji sadrži analizu podataka koje je objavilo 67 državnih institucija sa najvećim budžetom za prvih 45 dana predizborne kampanje. Analiza podataka je pokazala da Ministarstvo finansija uporno pokušava da od crnogorskih građana sakrije informacije o tome na koji se način i za koje namjene troši novac iz crnogorskog budžeta u periodu predizborne kampanje.cover Prema odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 30), Ministarstvo finansija dužno je da svakih 15 dana od dana raspisivanja izbora na svojoj internet prezentaciji objavljuje izvode iz državnog trezora i analitičku karticu budžetske rezerve.

Izvodi iz trezora pokazuju sva plaćanja svih institucija koja su centralizovana preko državnog trezora. To je ključni izvor informacija o mogućim zloupotrebama svih državnih organa, koji omogućava poređenje potrošnje među institucijama, vrstama troškova i slično. Poseban značaj objavljivanja izvoda iz trezora za kontrolu zloupotrebe državnih fondova je što taj dokument može omogućiti kontrolu tačnosti objavljenih podataka od strane drugih državnih organa.

Međutim, ni jedan izvod iz trezora koji je objavilo Ministarstvo finansija u izvještajnom periodu ne sadrži svrhu plaćanja, jer je istu ministarstvo iz izvoda uklonilo. Zbog toga se ne mogu porediti podaci i utvrđivati tačnost izvještaja drugih institucija, niti građani mogu da vide zbog čega su i na koji način utrošeni milioni eura državnog novca u proteklom periodu.

Slična je situacija i sa budžetskom rezervom, posebnom budžetskom kategorijom za koju postoji sumnja da se u prethodnim predizbornim periodima obilato koristila za kupovinu glasova. Iz analitičkih kartica budžetske rezerve koje je Ministarstvo objavilo, takođe je uklonjena svrha plaćanja, pa javnost ne može da zna zbog čega je i na koji način utrošeno više miliona eura državnog novca. Na ovaj način, Ministarstvo finansija u potpunosti obesmišljava Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, sakrivajući od građana informacije kojima imaju pravo da pristupe i na osnovu kojih se može vidjeti da li postoje zloupotrebe državnog novca u predizborne svrhe.

Pored ministarstva finansija, kršenje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja prisutno je i kod drugih državnih organa, koje su po zakonu obavezne da na nedeljnom nivou objavljuju analitičke kartice sa svojih računa i izdate putne naloge.

U toku prvih mjesec i po dana od raspisivanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori mnogi podaci o potrošnji većeg dijela državnog budžeta nisu dostupni javnosti, uprkos obavezama institucija propisanim novim Zakonom. Praksa je pokazala da većina institucija formalno objavljuje dokumentaciju o svojoj potrošnji, ali da ulažu očigledne napore da uklone one tipove podataka koji su od značaja za istraživanje mogućih slučajeva zloupotrebe državnih fondova.

Na osnovu uočenih nepravilnosti, u izvještajnom periodu, MANS je podnio više stotina inicijativa Agenciji za sprječavanje korupcije, ali do zaključenja izvještaja nije donesena ni jedna odluka. Ipak, postupci koje smo pokretali su imali efekta kod onih institucija koje su sakrile podatke samo zbog nepoznavanja zakona, pa su nakon podnošenja naših prijava počele da objavljuju informacije koje su prethodno uklanjale. Međutim, većina državnih organa i dalje istrajava u prikrivanju značajnih informacija o predizbornoj potrošnji.

Kompletan izvještaj možete preuzeti OVDJE (PDF)

MANS

Komentari su isključeni.