Izvršiti inspekcijski nadzor nad sedmospratnicom u centru Bara

0

Već više od pola godine, MANS pokušava da natjera nadležnu inspekciju Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine da izvrši inspekcijski nadzor nad sedmospratnicom u centru Bara koju je gradila građevinska kompanija Žarka Pavićevića, aktuelnog predsjednika Opštine.

Naime, nakon što je uklopljena kroz izmjenu planske dokumentacije koju je inicirao sam Pavićević, zgrada je dobila i prve stanare, iako važeća upotrebna dozvola nije bila dobijena. MANS je stoga u novembru prošle godine dostavio inicijativu nadležnoj inspekciji Ministarstva koja još uvijek nije reagovala. Od resornog Ministarstva smo tada, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, zatražili i kopije građevinske i upotrebne dozvole za ovaj objekat, međutim u Ministarstvu nisu odgovorili ni na ovaj dopis MANS-a.

Podsjećanja radi, investitor sprorne sedmospratnice površine oko 7300 m2 je Miodrag Đurović, brat Slobodana Đurovića -Kardinala koji je dovođen u vezu sa ubistvom vlasnika hrvatskog lista “Nacional”, Ive Pukanića, dok je izvođač radova bio Zavod za izgradnju Bara –ZIB, u vlasništvu Žarka Pavićevića.

Tokom izgradnje, spratnost je prekoračena za dva sprata, a građevinska inspekcija je u junu 2008. godine zabranila dalje izvođenje radova i donijela rješenje kojim je naloženo rušenje prekoračenog dijela. Ovo rješenje nikada nije izvršeno, a prema podacima sa kojima MANS raspolaže, ni Đurović ni Pavićević nisu platili ni centa kazne na nelegalnu gradnju, niti je protiv njih podnijeta prekršajna ili krivična prijava.

Zgrada koja, prema grubim procjenama, vijedi preko osam miliona Eura je legalizovana u oktobru prošle godine, nakon što je Žarko Pavićević inicirao, a lokalni parlament Bara glasovima vladajuće koalicije, i u usvojio izmjene plana za taj dio grada.

Predsjednik Opštine nikada nije krio da nelegalno gradi, a uoči legalizacije svog višemilionskog biznisa sa porodicom Đurović, povodom činjenice da je prvo sagradio pa onda planirao zgradu, je rekao da je “red koraka tu nešto malo unaprijed… možda je bolje da smo i u nekim drugim oblastima radili malo prije, dok je bila još bolja ekonomska situacija, pa bismo imali više investitora”.

Ovakva izjava Predsjednika Opštine Bar, koji je ujedno i vlasnik građevinske kompanije, predstavlja otvoreni poziv na kršenje zakona i plastično prikazuje kako funkcioniše sistem prostornog planiranja u Baru.

Ovo takođe predstavlja i signal svim onim investitorima koji nisu navikli na poštovanje zakona, da je opština Bar, na čelu sa Pavićevičem apsolutno spremna da servisira sve njihove profitne zahtijeve, makar i na štetu javnog interesa.

Predsjednik Opštine Bar, Žarko Pavićević trenutno na raspolaganju ima sve mehanizme koji mu omogućavaju da nekaznjeno nastavi da nelegalno gradi i sarađuje sa kontraveznim investitorima. Tu su prije svega ovlašćenja

za izmjenu planske dokumentacije koje ima kao predsjednik opštine, zatimposlušna većina u lokalnom parlamentu koja je spremna sve da legalizuje, odlična komunikacija sa resornim Ministarstvom na čijem čelu se nalazi Branimir Gvozdenović, Pavićevićev partijski drug, nadležan za dobijanje saglasnosti i odobrenja, ali i inspekcijski nadzor.

Na kraju, tu je i činjenjica da Pavićević posjeduje sopstvenu građevinsku kompaniju, koja mu omogućava da od takvih poslova i dodatno prihoduje i koja može biti garant investitorima da će sve što je nelegalno sagrađeno, biti i legalizovano.

Ovako kreirana mreža diskrecionih ovlašćenja, političkog uticaja, partijskih i poslovnih veza se vrlo lako može upotrijebiti za ostvarivanje profitnog interesa a na štetu interesa građana Bara, dok je sama pozicija Predsjednika Opštine je veoma osjetljiva na korupciju.

Imajući u vidu da se nadležni državni tužilac još nije oglašavao povodom izjava koje je Pavićević dao u javnosti, postavlja se pitanje u kojoj mjeri Žarko Pavićević koristi dvostruku ulogu – predsjednika opštine i građevinara za zadovoljenje svojih i interesa povezanih lica.

MANS ovim putem poziva nadležnog državnog tužioca da se izjasni na ovakvo ponašanje Žarka Pavićevića, ispita njegovo postupanje kao Predsjednika Opštine u ovom konkretnom slučaju, te utvrdi da li je prilikom legalizacije sedmospratnice u centru Bara povrijeđen javni interes.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.