Nova krivična prijava protiv Gradonačelnika Podgorice, dr Miomira Mugoše

0

Miomir MugosaMANS je danas Vrhovnom državnom tužiocu podnio novu krivičnu prijavu protiv Gradonačelnika Podgorice, dr Miomira Mugoše, i bivšeg direktora podgoričke Direkcije za imovinu, Dragana Đukića zbog sumnje da su u postupku prodaje zemljišta kompaniji „Carine“ zloupotrijebili službeni položaj i ošteti budžet Glavnog Grada za preko 11 miliona Eura.

Ovo je druga krivična prijava koju MANS podnosi za slučaj prodaje zemljišta kompaniji „Carine“, protiv Gradonačelnika Mugoše i njegovih saradnika. Podsjećanja radi, sredinom 2007. godine, vlasnik “Carina” Čedomir Popović je na javnom nadmetanju, za dvije parcele od oko 15 hiljada kvadrata na Starom aerodromu ponudio 13,5 miliona eura, da bi ubrzo odustao od licitacije i u direktnom poslu sa Gradom, iste parcele platio samo 2,5 miliona Eura uz izgovor da se radi o tzv. “kompletiranju parcela”.

MANS je tada ukazivao da se prenos prava korišćenja nad gradskim građevinskim zemljištem vrši isključivo na osnovu javnog nadmetanja ili prikupljanja ponuda javnim oglasom, osim kada se to vrši za potrebe državnih organa ili se radi o postupku povraćaja zemljišta ranijim vlasnicima, što ovdje nije bio slučaj.

Prva krivična prijava koju je MANS podnio u oktobru 2007. godine je odbačena nakon godinu dana istrage uz konstataciju tužilaštva da zakon nije prekršen. Tužilaštvo se tada pozvalo na Odluku o građevinskom zemljištu iz 2002. godine koja omogućava da se prenos prava na građevinskom zemljištu može vršiti i mimo tendera, ukoliko se radi o kompletiranju parcela. Međutim, ta odluka je prestala da važi jos 2003. godine, četiri godine prije nego što je Mugoša direktno prodao parcele kompaniji Carine, te nije ni mogla predstavljati osnov za oslobađanje Mugoše od odgovornosti.

MANS je o tome obavijestio tužilaštvo, i još 2008. godine od Ranke Čarapić tražio da se preispita ovakva odluka tužilaštva, međutim već dvije godine ova institucija ćuti i ne nalazi za shodno da ispravi sopstvenu grešku.

U međuvremenu, Osnovni sud u Podgorici je poništio odluku gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše o prodaji spornog zemljišta, čime su potvrđene ne samo naše sumnje da je posao između Grada i kompanije “Carine” bio štetan, već i da tužilaštvo aposlutno nije odradilo svoj posao kako treba po krivičnoj prijavi koju je MANS podnio protiv Mugoše.

Postavlja se pitanje zašto je državno tužilaštvo odbilo da uzme u obzir sve činjenice relevantne za odgovornost Mugoše i njegovih saradnika i zašto u kontinuitetu odbija da se izjasni o tome.

Podaci sa kojima MANS raspolaže govore u prilog postojanju mogućeg konflikta interesa kada je u pitanju odnos tužiteljke Čarapić prema Gradonačelniku Mugoši. Naime, pola godine nakon odbacivanja krivične prijave, kompanija supruga Čarapićke, Budimira Čarapića, je na tenderu Glavnog grada dobila posao vrijeda preko 115.000 Eura.

Čarapićeva kompanija “Comexport” je sa Gradom sklopila ugovor o nabavci opreme i namještaja za bazene u Centru “Morača”. Ono što je važno pomenuti da je prema podacima Centralnog registra Privrednog suda, kompanija “Comexport” registrovana za “trgovinu na veliko voćem i povrćem”. Zakonom o javnim nabavkama je propisano “da su ponuđači koji učestvuju u postupku javne nabavke, dužni da su registrovani za profesionalno obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke”.

Imajući u vidu da je “Comexport”, makar zvanično, registrovana za trgovinu voćem i povrćem, a da je predmet nabavke bila oprema, namještaj, svlačionice i sanitarije za bazene, postavlja se pitanje na koji način je ova kompanija dobila vrijedan posao sa Glavnim gradom.

Poslovanje ove kompanije sa drugim državnim institucijama i organima će svakako biti predmet posebne istrage u MANSu, a što se tiče poslovne saradnje sa Glavnim Gradom, ostaje da se vidi kolika će to biti prepreka za konačno utvrđivanje odgovornosti Gradonačelnika Miomira Mugoše, te da li će neko u tužilaštvu konačno usuditi da radi svoj posao.

MANS će nastaviti da podnosi krivične prijave za korupciju i zloupotrebe službenog položaja jer je to naša zakonska obaveza, ali i dužnost svakog društveno odgovornog građanina uprkos činjenici da se na čelu tužilaštva, nažalost, i dalje nalazi Ranka Čarapić koja u kontinuitetu unižava kredibilitet te institucije.

Dejan Milovac
Zamjenik izvršnog direktora

Komentari su isključeni.