Javnosti pojasniti prave razloge za gradnju 4 HE na Morači

1

MANS je danas pozvao Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine da produži javnu raspravu o izgradnji četiri hidroelektrane na Morači, a sam plan bez odlaganja dopuni podacima koji će javnosti pojasniti prave razloge iz kojih država Crna Gora ulazi u ovaj posao.

Dosadašnja javna rasprava o strateškoj procjeni i nacrtu plana za izgradnju četiri hidroelektrane nije dala odgovore na ključna pitanja od interesa građana Crne Gore, niti pružila dovoljno uvjerljivu argumentaciju o opravdanosti izgradnje pomenutih objekata.

Kako studija uticaja na životnu sredinu, tako i sam nacrt plana obiliju brojnim nejasnoćama, nedorečenostima i kontradiktornostima, počev od uticaja na životnu sredinu koji će imati četiri brane na Morači, pa sve do apsolutno nerealnih pokazatelja ekonomskih benefita koji se mogu očekivati.

Takozvani “integralni razvoj” područja sliva rijeke Morače, izgradnja na hiljade turističkih kreveta, otvaranje brojnih radnih mjesta, je bajka i prazna priča u koju mogu da progutaju samo oni koji vjeruju i da su, na primjer, Plužine danas metropola turizma na sjeveru.

Da nacrt plana ne pruža dovoljno podataka za kvalitetnu raspravu, potvrdio je i sam resorni Ministar Branimir Gvozdenović kada je rekao da će detaljne ekonomske analize biti naknadno urađene i ugrađene u plan. Pored toga, u dokumentima koji su stavljeni na raspravu se navodi da će naknadno biti urađene i brojne druge analize uticaja životnu sreduni i lokalnu ekonomiju, što ukazuje na činjenicu da je plan potrebno vratiti na doradu i produžiti raspravu o njemu.

Nažalost, već sada je očigledno da je Vlada uložila minimum napora da u dokumentima objavi ključne informacije činjenice, a gotovo je nevjerovatno da je Vlada prišla potpuno amaterski projektu koji će imati veće posljedice po građane Crne Gore, nego bilo koji projekat do sada.

Zbog toga MANS još jednom apeluje na resorno Ministarstvo da produži javnu raspravu i omogući da sve relevante informacije budu dostupne javnosti kako bi se o ovom veoma značajnom projektu mogla donijeti odluka na osnovu činjenica a ne nečijih profitnih interesa.

Dejan Milovac

Direktor programa za održivi razvoj

1 Comment