Kako je Katnić poslovao sa državom: Specijalna cijena za specijalnog tužioca

0

Imanje Glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića u danilovgradskom selu Grbe prostire se na površini od oko sedam hiljada kvadrata.  Preko 80% tog posjeda nekada je bila državna zemlja koju je Katnić stekao u posljednjih šest godina zahvaljujući odlukama Vlade Crne Gore da mu je proda pod povoljnim uslovima ili ispod tržišne cijene, pokazuju podaci Istaživačkog centra MANS-a.

Posjed Milivoja Katnića proširen je u oktobru prošle godine, nakon što je njegova supruga sa Upravom za imovinu zaključila ugovor o kupovini blizu 4.000m2 po cijeni od oko 22 hiljade eura, odnosno 5,5 eura po m2. Odluku da se državna parcela proda po ovoj cijeni i to na rate kroz 10 godina, donijela je Vlada Duška Markovića u septembru prošle godine, kada je već bila u tzv. tehničkom mandatu.

Međutim, istraživanje MANS-a pokazuje da je državna parcela Katniću prodata po cijeni znatno nižoj od tržišne. Naime, pretraga dostupnih oglasa pokazuje da se privatni placevi u Katnićevom susjedstvu prodaju po cijeni od 13 do čak 50 eura po 1m2, ali i da se najčešće nude po cijeni od oko 20e po kvadratu, što je četiri puta veća cijena u odnosu na onu koju je država odredila u slučaju parcele glavnog specijalnog tužioca. Podaci MANS pokazuju da je čak i u slučajevima prodaje državnih parcela, cijena zemljišta bila gotovo dvostruko veća od one koja je obračunata Katniću, i to 13 eura po 1m2.

Snižene cijenu za Katnića obračunala je Komisija za procjenu vrijednosti na čijem čelu je bio doskorašnji direktor katastra, Dragan Kovačević, koji je trenutno u bjekstvu zbog optužbi za zloupotrebu službenog položaja i organizovanje kriminalne grupe.

Katnići su kupili zemljište od države nakon što su isto uzurpirali izgradivši na njemu dva pomoćna objekta bez građevinske dozvole. Da su to uradili neometani od strane državnih organa, pokazuju i odgovori koje je MANS ranije dobio od nadležnih inspekcija, a iz kojih se vidi da se ovim slučajem nisu bavili.

Na istoj lokaciji Katnići su još 2015. godine od države otkupili tri parcele, i to ukupne površine od skoro 1.900m2, čiju vrijednost je procjenjivao takođe Dragan Kovačević. Kovačević je tada odredio cijenu od 13 eura/1m2, da bi nakon žalbe Katnićeve supruge ona bila oborena na 8,61 euro.

Istraživački centar MANS-a pokušao je da od Glavnog specijalnog tužioca dobije komentar cijene po kojoj je njegova supruga otkupila parcele od države, kao i činjenice da je posao zaključen dok je Vlada bila u takozvanom tehničkom mandatu, ali i da li je bilo komunikacije sa odbjeglim Kovačevićem povodom ovog pitanja, ali bez uspjeha.

Lazar Grdinić
Dejan Milovac

Nelegalna gradnja specijalnog tužioca

Na imanju Milivoja Katnića nalaze se porodična kuća od 126 m2, kao i pomoćni objekti od 45 i 99 m2, a sada i hidrant od 6 i uzgajavačnica pasa od 26m2 koje je tužilac gradio za vrijeme dok je ta imovina bila državna. Danilovgradski katastar je nelegalne objekte uknjižio u aprilu 2018. godine, a jedina državna institucija koja je pokušala da spriječi uzurpaciju državne imovine bio je Zaštitnik imovinsko pravnih interesa Crne Gore, odakle su se prvobitno žalili na rješenje danilovgradskog katastra kojim se upisuju nelegalni objekti, a potom i tužili tadašnje Ministarstvo finansija. Objekti su, sudeći prema izjavi Katnićke, izgrađeni 2016. godine, prije nego što je novi Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata stupio na snagu.

Sa druge strane, Nataša Katnić je tek 2018. godine pokrenula postupak legalizacije spornih objekata, što je inovirani zakon predviđao, a to je bio jedan od argumenata u skoro realizovanoj kupovini uzurpiranog zemljišta. Imovinski spor oko upisa nelegalnih objekata u katastar i dalje traje, o čemu svjedoči i postojanje tereta u listu nepokretnosti za imovinu Katnića.

Komentari su isključeni.