Kako je Uprava javnih radova podržala funkcionersku kampanju DPS-a

0

Za svega šest mjeseci ove godine Uprava javnih radova je na unapređenje turističke ponude potrošila preko 12 miliona eura, što je za skoro devet miliona više u odnosu na isti period prošle godine kada nije bilo izbora. Ovo je samo jedno od drastičnih povećanja potrošnje u izbornoj godini i koja ukazuju da je upravo ova institucija bila jedna od ključnih za takozvanu funkcionersku terensku kampanju DPS-a, kako pokazuje analiza Istraživačkog centra MANS.

Premijer Duško Marković – polaganje kamena temeljca, Katun žarski

Ovogodišnja turistička sezona čiji rezultati su desetkovani epidemijom virusa korona i zakašnjelim otvaranjem granica za turiste, nije bila prepreka za Upravu za javne radove da značajno poveća izdvajanje novca upravo za „unapređenje turističke privrede“. Pojedinačno najveći dio tog novca je otišao građevinskoj kompaniji „Novi Volvox“ kojoj je od početka godine isplaćeno više od trećine tog novca, odnosno čak 4,7 miliona eura. Drugi po redu dobavljač Uprave je bila kompanija „Bemax“ kojoj je isplaćeno blizu milion eura.

Pojedinačno najveće povećanje u odnosu na prošlu godinu, Uprava je imala sa budžetskog programa „izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa“. U periodu od februara do avgusta ove godine, Uprava je za te namjere utrošila čak 6.6 miliona eura, što je deset puta više nego u istom periodu prošle godine kada nismo imali izbore. Pojedinačno najveći dio tog novca, 2,7 miliona eura, isplaćen je kompaniji „Bemax“, dok je kompaniji „Čelebić“ isplaćeno 2,1 milion eura.

Na čelu Uprave javnih radova se nalazi Rešad Nuhodžić, dugogodišnji funkcioner Demokratske partije socijalista i član Glavnog odbora te partije.

Rešad Nuhodžić, direktor Uprave

U odnosu na neizbornu godinu duplirana je potrošnja i za „izgradnju i rekonstrukciju objekata socijalnog staranja“. Za period od februara do avgusta ove godine Uprava je potrošila 3,2 milion eura, dok je za isti period prošle godine izdvojeno 1,5 miliona. Polovina ovog novca je isplaćena u periodu nakon raspisivanja parlamentarnih izbora.

Izgradnja lokalnih puteva i uređenje parkova su posebno bili intezivirani tokom ovogodišnje predizborne kampanje, što pokazuje i podataka da je za te radove Uprava ove godine, za posmatrani period potrošila 3,3 miliona eura, što je za gotovo tri puta više u odnosu na isti period prošle, neizborne, godine.

Analiza istraživačkog centra MANS je pokazala da je Uprava više novca trošila i sa budžetske stavke „izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata“, pa je ove godine u posmatranom periodu za to izdvojila blizu 1.8 miliona eura, što je duplo više u odnosu na isti period 2019. godine. Podaci pokazuju da je Uprava polovinu tog novca potrošila nakon raspisivanja izbora a da je najviše novca potrošeno u mjesecu julu.

Drastično povećanje je zabilježeno i kada su u pitanju investicije u vodovodnu infrastrukturu. Uprava je u posmatranom periodu sa budžetskog konta „vodovodi“ potrošila pola miliona eura, što je dva puta više nego u istom periodu prošle godine. Od tog novca, samo u prve dvije sedmice avgusta ove godine, potrošeno je oko 140 hiljada eura.

Dejan Milovac
dejan.milovac@mans.co.me

Državni projekti u službi promocije DPS-a

Ogromno povećanje izdataka za radove u ovoj godini se dešava uprkos epidijemiji virusa korona i nadolazećoj ekonomskoj krizi. Analiza MANS-a takođe pokazuje da ovakva potrošnja budžeta Uprave korespondira sa izraženom funkcionerskom kampanjom koju su ove godine na terenu sprovodili funkcioneri DPS-a. U tome su prednjačili predsjednik Vlade Duško Marković i ministar poljoprivrede Milutin Simović koji su projekte koji su se od državnog novca finansirali preko Uprave javnih radova koristili za sticanje takozvane institucionalne prednosti uoči predstojećih izbora. Tako je Duško Marković obišao projekte Uprave u Podgorici, Baru, Mojkovcu, Kolašinu, Plavu, Bijelom Polju i na Žabljaku.  Ovakva vrsta korišćenja državnih resursa za potrebe političke promocije u predizbornom periodu je kritikovana i od strane posmatračke misije ODHIR-a tokom prethodnih predsjedničkih izbora 2018. godine

Komentari su isključeni.