Mojkovac PP
0

U kompaniju “4. novembar“, čiji je većinski vlasnik bilo Savezno Ministarstvo odbrane, je juna 2002.…