Mojkovac

0
  • U kompaniju 4. novembar“, čiji je većinski vlasnik bilo Savezno Ministarstvo odbrane, je juna 2002. godine uveden programirani stečaj. Februara 2006. godine skupština akcionara fabrike prihvatila je predlog Upravnog odbora i donijela odluku o podjeli te firme na civilni – fabrika metalnih djelova (91 %) i namjenski dio – za proivodnju naoružanja (9 %). To je učinjeno kako bi se omogućilo švajcarskoj kompaniji BT International da postane većinski vlasnik većeg dijela fabrike, što prije segmentacije nije bilo moguće, jer kod nas strani državljanin ne može biti većinski vlasnik namjenske fabrike. Jula 2007. godine kompanija je prodata BT Internationalu i to namjenski dio kompanije nešto više od 11.000 eura a za civilni dio 119.437 eura. Novi vlasnik se obavezao da u tri godine u Fabriku namjenskih proizvoda investira 157 hiljada eura, a metalnih dijelova 6,3 miliona eura, da zaposli 50 novih radnika, uloži 140.000 u ekologiju i zaštitu Tare, kao i da 200.000 uloži u toplifikaciju Mojkovca. Prema dostupnim informacijama novi vlasnik nije ispunio obaveze definisane ugovorima o privatizaciji ove dvije firme. detaljnije

 

  • Od 1995. godine „Bojna njiva” je u više navrata prodavala imovinu. Na taj način je preduzeće, pored ostalog, ostalo i bez desetak prodavnica i magacina, uglavnom, u Mojkovcu i Podgorici. Pod kojim uslovima i po kojoj cijeni je imovina prodata nije poznato ni radnicima ni široj javnosti. “Bojna njiva” je imala, pored deset hektara oranica, 90 hektara pašnjaka na Sinjavini i 19 hektara pod šumom, dvadesetak prodavnica, klanicu, kožaru, štale i upravnu zgradu u centru Mojkovca. Kompletnu imovinu nekadašnjeg Mojkovačkog trgovinskog preduzeća “Bojna Njiva” u avgustu 2012. godine kupili su kroz likvidacioni stečaj Opština Mojkovac i Država za 1,3 miliona eura. Na ovaj način je i zvanično likvidirana kompanija “Bojna njiva”, koja nije radila više od deceniju. detaljnije

 

  • Segmentacijom TUP Sinjajevina“ iz Mojkovca nastala su četiri preduzeća: ugostiteljsko preduzece “Magistrala“, gradska kafana „Sinjajevina“,hotel Mojkovac u čijem sastavu je motel Ravnjak“ i Tržni centar koji nikada nije pocinjao sa radom. Decembra 2005. godine posto se niko nije javio na treći tender na kome se hotel “Mojkovac” prodavao za 350.000 eura održana je specijalna aukcija, na kojoj je cijena spuštena na 260.000 eura. Hotel je prodat vlasniku “Centromobila” iz Bijelog Polja Veršigori Bulatoviću. Novi vlasnik je preuzeo 14 radnika. Hotel je imao 1.153 m2, korisne površine 205 m2 i pripadajuće zemljište sa parkingom i dvorištem površine 6.221 m2. Vešigora Bulatović je nakon potpisivanja ugovora za hotel uplatio samo 26.000 eura, a ostatak je platio tako što je založio hotel i dobio kredit. Početkom decembra 2007. godine, ruski biznismen Vladimir Morenko iz Podmoskovlja je kupio motel “Ravnjak”. Oba objekta i danas rade. detaljnije

 

  • Rudnik olova i cinka “Brskovo” je radio od 1976. do 1991. godine. Prvi stečaj u ”Brskovu” uveden je 1987. godine, a već februara 1992. godine, rudnik je doživeo i drugi stečaj. Rudnik koji je zapošljavao blizu 700 radnika konačno je zatvoren 1993. godine. Kad je rudnik likvidiran 1993. godine, radnici su ostali bez akcija, otpremnine i drugih novčanih naknada. Imovina rudnika prešla je u ruke Fonda za razvoj koji je prodao sve što se moglo unovčiti, uz obećanje da će u postrojenjima flotacije otvoriti manje proizvodne i profitabilne pogone, ali je sve ostalo na riječima. Kada je Fond za razvoj prodao sve što je moglo naći kupca, ostatak je, ustupio, kako u ugovorima o poklonu stoji, u trajno vlasništvo bez naknade podgoričkoj kompaniji Jugoimport Mont i Komunalnom preduzeću Gradac. detaljnije

 

  • Kombinat “Vukman Kruščić” je osnovan 1952. godine, a osnovna djelatnost preduzeća je bila proizvodnja rezane građe, parketa, lamperije, furnira i elemenata od parketa i proizvodnja komandnog namještaja. Ova kompanija između ostalog je posjedovala poslovne prostore u Mojkovcu kao i jedan u Beogradu koji je kasnije prodat, a prema navodima radnika ispod svake tržišne cijene. Upravnu zgradu u Mojkovcu je uzela je Vlada i dala na korištenje MUP-u. U trenutku raspisivanja prvog tendera za prodaju cjelokupne imovine, 2004. godine, kombinat je imao 116 zaposlenih. Na prvom tenderu početna cijena je iznosila 1,2 miliona eura, međutim na kasnijem tenderu u avgustu 2006. godine ruska kompanija “Maloni trejding” je postala vlasnik “Vukmana Kruščića” za 411.000 eura. U kombinatu je 2007. godine kratko pokrenuta proizvodnja, međutim nakon toga preduzećeviše nije radilo a novi vlasnik se nikad nije pojavio u “Vukmanu Kruščiću”. Krug kombinata „Vukman Kruščić“ će u 2014. godini biti temeljno očišćen i u njemu neće ostati ni najmanji trag fabrike. Nakon čišćenja i ravnanja 15 hektara kruga nekadašnje fabrike, kompanija „Malroni“ namjerava da proda zemljište u cjelini ili u parcelama. detaljnije

 

Komentari su isključeni.