Katnić sakrio još 30.000 eura od prodaje placa u Podgorici

0

Podaci do kojih je došao Istraživački centar MANS-a pokazuju da je Glavni specijalni tužilac, Milivoje Katnić, od nadležnih organa sakrio još jedan posao sa nekretninama, vrijedan 30 hiljada eura.

Milivoje Katnić, Glavni specijalni tužilac

Naime, u februaru 2010. godine, Katnić je prodao plac površine 410 m2 koji je do tada posjedovao u podgoričkom naselju Zabjelo. Ugovor je sklopljen na iznos od 30 hiljada eura, ali taj prihod Katnić, tadašnji sudija Apelacionog suda, nije prijavio nadležnim organima na šta ga je obavezivao tadašnji Zakon o sprječavanju sukoba intresa.

Izvod iz ugovora o prodaji zemljišta na Zabjelu

Zakon je tada, ali i danas propisuje da svako povećanje u prihodima i imovini koje je veće od 5.000 eura mora biti prijavljeno nadležnom organu, najkasnije u roku od 30 dana od nastanka te promjene.

Prema podacima iz katastra Katnić je ovo zemljište kupio još 2002. godine kada ga je platio nešto više od 12 hiljada eura, što znači da je kasnijom prodajom ostvario zaradu od blizu 18 hiljada eura.

Izvod iz ugovora o kupovini zemljišta na Zabjelu

Podaci prethodno dobijeni od Uprave prihoda i carina koji se odnose na Katnića i 2010. godinu govore da nema informacije da je GST Katnić platio bilo kakav porez na zaradu od ovog posla.

Lokacija parcele čiju prodaju Katnić nije prijavio

I ovaj slučaj prikrivanja zarade, kao i onaj prikrivanja imovine i poslova sa kompanijom “Glosarij”, pokazuju fundamentalno nepoštovanje zakona kojima se reguliše oblast konflikta interesa kod javnih funkcionera i u potpunosti Katnića diskvalifikuju za bilo kakvu javnu funkciju od koje se zahtjeva nepristrasna borba protiv korupcije.

Upravo zbog ovakvog odnosa Katnića prema zakonskoj obavezi da na vrijeme i istinito prijavljuje prihode i imovinu, do sada smo prečesto imali prilike da čujemo “da nema ni udaljene sumnje” u poštenje nekih visokih javnih funkcionera.

Kada je u pitanju jučerašnje reagovanje GST Katnića na istraživačku priču MANS-a i navodni pokušaj njegove diskreditacije, žao nam je što ga nije iskoristio da javnosti objasni zašto nadležnim organima nije prijavio posao sa kompanijom “Glosarij”.

Kada je u pitanju prodaja spornog stana, Katnić je propustio i da pomene da su se i on i Glosarij kao prodavac i kupac u katastru uknjižili tek 2013. godine, pa nije jasno zašto je čekao skoro četiri godine da formalizuje taj posao.

Podaci koje smo prezentovali nesporno potvrđuju da je Glavni specijalni tužilac od prodaje stana kompaniji “Glosariji” zaradio 30 hiljada eura i da ni taj posao, ni ostvarenu zaradu nije prijavio tamo gdje je trebalo.

MANS je zbog toga Agenciji za sprječavanje korupcije juče i zvanično predao inicijativu za pokretanje postupka protiv GST Katnića koja ćemo dopuniti novim podavima o prodaju zemljišta na Zabjelu i prihoda od 30 hiljada eura koji takođe nisu prijavljeni.

Dejan Milovac
Istraživački centar
MANS

Komentari su isključeni.