KO PRODAJE PRAVDU?

0

U okviru projekta “Odgovorno pravosuđe za osnaženu vladavinu prava u Crnoj Gori” koji NVO MANS sprovodi uz podršku Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske komisije u Podgorici, razvili smo e-brošuru za građane i druge zainteresovane društvene aktere sa detaljnim upustvima kako mogu doprinjeti pomenutom projektu.

Brošura koja se nalazi u nastavku sadrži informacije o načinima i komunikacionim kanalima koje građani mogu iskoristiti kako bi dali svoj doprinos u povećanu transparentnosti i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija u Crnoj Gori, a u vezi sa njihovom obaveznom da tačno i blagovremeno prijavljuju svoju imovinu i prihode.

Komentari su isključeni.