Ko su privilegovani funkcioneri koji su dobili stanove i kredite prije 2016. godine?

0

MANS traži da Vlada Crne Gore skine oznaku tajnosti sa podataka o tome koji funkcioneri su dobili stanove i povoljne kredite za rješenje stambenog pitanja od Vlade Crne Gore, prije 2016. godine.

Nakon što je objavljeno koje funkcionere je častila aktuelna Vlada, nema sumnje da ti podaci ni po kom osnovu ne mogu biti tajna, već su skrivani samo da građani ne bi saznali kako se troši naš novac za nagrađivanje lojalnih kadrova.

Zato tražimo da, nakon dvije sudske presude Upravnog suda Crne Gore u korist prava javnosti da zna, Vlada konačno objavi sve podatke.

Podsjećamo javnost i Vladu Crne Gore, da je MANS još 2016. godine zatražio od Vladine Komsije za stambena pitanja sve odluke i ugovore o odobrenim stambenim kreditima za javne funkcionere za period od 2012. do 2015. godine, ali nam je pristup tim podacima zabranjem rješenjem tadašnjeg predsjednika Komisije, Predraga Boškovića.

U svom rješenju  Bošković je naveo da Komisija ne posjeduje pomenutu dokumentaciju, jer je novo tijelo formirano tek 2015. godine, a da od prethodne komisije nisu ništa naslijedili. Što se tiče kredita za 2015. godinu, Bošković je naveoi da je informacija tajna, odnosno da je dobila oznaku „interno“.

Kao razlog za sakrivanje ove informacije od javnosti, Bošković je istakao da bi obavljivanje podatka o tome ko je sve dobio kredit od Vlade „izazvalo štetne posljedice po interes koji je od većeg značaja od interesa javnosti da zna tu informaciju“, te da bi to „ugrozilo unutrašnje funkcionisanje organa vlasti“, u ovom slučaju Komisije za stambena pitanja.

MANS se žalio na ovakvo rješenje Boškovića i dobio spor pred Upravnim sudom koji je naložio donošenje novog, zakonitog rješenja. U svojoj presudi iz februara 2017. godine, Upravni sud konstatuje da Komisija nije novo tijelo, pa da iz tih razloga ne posjeduje dokumentaciju prije 2015. godine, već da je ono uspostavljeno znatno ranije, a da su pomenute godine samo izabrani novi predsjednik i članovi.

Upravni sud je takođe odbacio razloge za proglašavanje ove informacije tajnom, saopštivši da razlozi o ugrožavanju funkcionisanja rada Komisije koje je Bošković naveo nisu dovoljno jasni, te da su za stavljanje oznake „interno“ potrebno validni argumenti.

Boškoviću je trebalo cijelih osam mjeseci da postupi po odluci Upravnog suda i donese novo rješenje kojim je ostao pri istoj tvrdnji, te da bi objavljivanjem informacija na koje građani Crne Gore imaju pravo da znaju, to štetilo interesima Crne Gore.

MANS se Upravnom sudu žalio i na ovo rješenje Boškovića, a druga po redu presuda u našu korist je donijeta krajem aprila ove godine. Sud je potvdio da je neprihvatljivo da Komisija nema dokumentaciju za dodijeljene kredite prije 2015. godine i još jednom je potvrdio da su Bošković i Komisija prekršili Zakon o tajnosti podataka, te da su i dalje nejasni razlozi zbog kojih su informacije o kreditima klasifikovane kao tajne.

Od donošenja ove presude je prošlo više od četiri mjeseca, a Komisija i dalje nije donijela novo rješenje.

Još jednom tražimo od Vlade Crne Gore da objavi koji funkcioneri i pod kojim uslovima su dobili kredite i stanove prije 2016. godine!

 

MANS

Komentari su isključeni.