Koliko košta sloboda govora

0

U toku 2010. godine MANS je pratio rad pravosudnih organa u postupcima protiv medija i NVO koji se tiču prava na slobodu izražavanja i to krivičnim postupcima zbog krivičnih djela uvrede i klevete i parničnim postupcima radi naknade štete zbog povrede časti i ugleda.

Smatramo izuzetno važnim da se novinarima, medijima, civilnom sektoru i građanima uopšte, obezbijedi puna zaštita i mogućnost da slobodno govore o svim pitanjima od javnog interesa, posebno onima koja se odnose na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Svako ograničenje i miješanje u slobodu izražavanja koje nije u skladu sa standardima i praksom Evropskog suda za ljudska prava, može se tumačiti i kao zaštita i podstrek kriminalnim strukturama u daljem obavljanju kriminalnih aktivnosti. To je i razlog što smo prilikom rada na ovom projektu posebnu pažnju posvetili upravo sudskim postupcima koji su se odnosili na slobodu izražavanja o pitanjima koja se odnose na organizovani kriminal i korupciju.

Komentari su isključeni.